Формулар за барање имот

Формуларот за барање имот е да организира враќање на имотот што е пронајден или е задржан на безбедно чување од страна на полицискиот оддел на Викторија. Ако пријавувате изгубен, украден или пронајден имот, ве молиме јавете се на линијата за неитни случаи на VicPD на 250-995-7654 или поднесете Извештај за криминал онлајн преку нашата веб-страница. Неподигнатиот имот ќе се отфрли по 90 дена.