സിസിടിവി

ഇവന്റുകളിൽ എല്ലാവരേയും സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ താൽക്കാലിക സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

വർഷം മുഴുവനുമുള്ള നിരവധി പൊതു പരിപാടികളിൽ പൊതു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയായി ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകൾ വിന്യസിക്കുന്നു. കാനഡ ദിന ആഘോഷങ്ങൾ, സിംഫണി സ്പ്ലാഷ്, ടൂർ ഡി വിക്ടോറിയ എന്നിവയും ഈ ഇവന്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു പ്രത്യേക ഇവന്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും പലപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും, പൊതുയോഗങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുൻകാല ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. ഈ ഇവന്റുകൾ രസകരവും സുരക്ഷിതവും കുടുംബ സൗഹൃദവുമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ക്യാമറകളുടെ വിന്യാസം. സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഈ ക്യാമറകളുടെ മുൻ വിന്യാസങ്ങൾ, വലിയ തോതിലുള്ള പൊതു പരിപാടികളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും മെഡിക്കൽ ഇവന്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഏകോപനം നൽകുകയും ചെയ്തു.

എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്നപോലെ, ബിസി, ദേശീയ സ്വകാര്യതാ നിയമനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ ഈ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ചതും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ക്യാമറകൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കുന്നു. അനുവദനീയമായ ഷെഡ്യൂൾ, ക്യാമറകൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഓരോ ഇവന്റിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാമറകൾ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവന്റ് ഏരിയകളിൽ സൈനേജ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ താൽക്കാലിക, നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക സിസിടിവി ക്യാമറ വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഇമെയിൽ ചെയ്യുക [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]