Байгаль орчны дизайнаар дамжуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх (CPTED)

Байгаль орчны дизайнаар дамжуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх (CPTED) нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх цогц, практик арга юм. CPTED-ийн гол зарчмуудыг хэрэгжүүлэх нь ихэвчлэн гэмт хэрэгтнүүдийн бай оршин суух газруудад чиглэгддэг. Оршин суугаа газрынхаа хүрээлэн буй орчинд энгийн физик өөрчлөлт хийснээр та гэмт хэргийн зан үйлийг эрс багасгах эсвэл арилгах боломжтой. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь таны гэмт хэргийн хохирогч болох магадлалыг бууруулдаг.

Байгаль орчны дизайныг ашиглан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх (CPTED) практикийн талаар ярилцах эсвэл аудит захиалах бол доорх маягтыг бөглөнө үү.

CPTED үнэлгээг эндээс захиалаарай

нэр