Энэ нь миний хурууны хээ, гэрэл зургийг устгахыг хүссэн юм. Өргөдлийг хүлээн авах, дараа нь үйл явц дууссаны дараа надад доорх хаягаар бичгээр мэдэгдэх болно гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв нөхцөл байдал Виктория цагдаагийн газрын бодлогын удирдамжаас гадуур байвал энэ хүсэлтийг хүлээж авахгүй гэдгийг би мөн хүлээн зөвшөөрч байна.