Өгөгдсөн бүх мэдээлэл мөрдөн байцаагч руу шууд очих бөгөөд 3-тай хуваалцахгүйrd үдэшлэг. Мэдээллийг тань хянах шаардлагатай бол мөрдөн байцаагчид тантай холбогдохын тулд таны холбоо барих мэдээлэл шаардлагатай.

Майкл DUNAHEE зөвлөмжүүд

  • YYYY налуу зураас ММ налуу зураас DD
    Дээрх насыг зааж өгсөн бол шаардлагагүй