Олон нийтийн аюулгүй байдлын тайлангийн картууд

VicPD нь Виктория хот болон Эскималт хотхон гэсэн хоёр хотын захиргаанд цагдаагийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Суурь гэрээний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь Олон нийтийн аюулгүй байдлын тайлангийн картыг улирал бүр хүргэх явдал юм. Эдгээрт төрөл бүрийн статистик мэдээлэл, улирал бүрийн үйлчилгээний мэдээлэл, хотын аль алиных нь чиг хандлагын тоймыг багтаасан болно.

Хамгийн сүүлийн үеийн Олон нийтийн аюулгүй байдлын тайлангийн картууд энд байна:

Виктория -
Q1 2022

Эскималт -
Q1 2022

Наймдугаар сарын 4, 2022 9 болтугай 2022

Эдгээр тайланг тус тусын хоёр зөвлөлд танилцуулсан өдөр нийтэлдэг.