Rabat, QK – L-aħħar ftit ġimgħat kienu ta’ sfida kbira għal ħafna membri tal-komunitajiet tagħna, b’mod partikolari nies suwed, nies Indiġeni u nies ta’ kulur. Il-konversazzjonijiet u l-qsim ta’ stejjer li bdew iseħħu fil-komunitajiet tagħna huma qawwija ħafna. Dan il-qsim u t-tagħlim jippreżenta opportunità għall-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt u d-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat biex jagħtu ħarsa lejn uħud mill-proċessi u l-prattiċi attwali tagħna u biex ifittxu modi kif intejbu.

Din hija opportunità għall-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt u d-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat biex jidħlu fil-konversazzjonijiet diffiċli u skomdi li huma meħtieġa sabiex nitgħallmu x’għandna nagħmlu biex niżguraw li l-membri kollha tal-komunità tagħna jħossuhom sikuri, kullimkien, f’ il-ħinijiet kollha.

Kien għalhekk li, fil-laqgħa tagħna lbieraħ filgħaxija, il-Bord adotta unanimament il-mozzjonijiet li ġejjin. Nibdew billi nisimgħu lill-komunità.

  1. Talba li ċ-Chairperson u/jew membri ċittadini tal-Kumitat Konsultattiv dwar id-Diversità tal-Pulizija tal-Greater Victoria jippreżentaw lill-Bord fi żmien sitt xhur u wara kull tliet xhur f’laqgħat pubbliċi tal-Bord tal-Pulizija bl-ideat u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom għal titjib fid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat.
  2. Illi l-Bord jitlob lill-Kap biex fil-laqgħa pubblika tal-Bord jippreżenta kemm jista’ jkun kmieni lista komprensiva tal-preġudizzju, kontra r-razziżmu, sensittività kulturali u taħriġ ta’ de-escalation li l-membri tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jirċievu bħalissa u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu għal taħriġ addizzjonali. opportunitajiet ta’ taħriġ u tqajjim ta’ kuxjenza.
  3. Li ssir analiżi demografika tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat sabiex wieħed jifhem kif il-kompożizzjoni tal-VicPD f’termini ta’ suwed, Indiġeni, nies ta’ kulur u nisa tkejjel kontra l-kompożizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali. Dan se jagħtina linja bażi u jurina fejn hemm lok għal fokus fir-reklutaġġ.
  4. Li l-Kap jagħmel xi rakkomandazzjonijiet oħra lill-Bord għall-konsiderazzjoni tiegħu biex jindirizza r-razziżmu u d-diskriminazzjoni.

Il-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt se jaħdem bis-sħiħ fuq dawn il-kwistjonijiet importanti tal-komunità u se jżomm lill-pubbliku aġġornat dwar il-progress fil-laqgħat tal-Bord tagħna ta’ kull xahar.