Rabat, QK – Il-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt bi pjaċir iħabbar l-estensjoni tal-mandat tal-Kap Del Manak bħala Kap Kuntistabbli tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat sal-2024.

Il-kuntratt il-ġdid se jibda mill-1 ta’ Jannarst, 2021, sal-31 ta’ Diċembrust, 2024. Il-Kap Manak qabel serva bħala Aġent Kap Kuntistabbli minn Diċembru 2015 sa Ġunju 2017, u wara nħatar Kap Kuntistabbli f’kuntratt b’terminu tal-1 ta’ Lulju.st, 2017, sal-31 ta’ Diċembrust, 2020.

Matul il-mandat tiegħu, il-Kap Manak għamel il-benessri tal-impjegati u s-saħħa mentali prijorità ewlenija, kif ukoll saħħaħ il-konnessjonijiet tad-dipartiment mal-komunitajiet tiegħu filwaqt li fassal kors futur għall-organizzazzjoni permezz tal-pubblikazzjoni tal-Pjan Strateġiku ġdid ta 'VicPD. Komunità Aktar Sikura Flimkien.

"Il-Kap Manak huwa mexxej ippruvat li mexxa b'suċċess lil VicPD mill-2015," qalet il-ko-president tal-Bord is-Sindku Barbara Desjardins. "Il-Bord qed jistenna bil-ħerqa li jkompli jaħdem mal-Kap Manak hekk kif b'mod kollaborattiv jiffaċċjaw l-opportunitajiet li ġejjin."

"Il-ħatra mill-ġdid tal-Kap Manak tiġi fi żmien b'bidliet sinifikanti u sfidi fil-pulizija," qalet il-ko-president tal-Bord is-Sindku Lisa Helps. "Ninsab kuntent li l-Bord iddeċieda li jerġa' jaħtar lill-Kap Manak f'dan iż-żmien, peress li t-tmexxija bir-reqqa tiegħu dwar kwistjonijiet ta' diversità u inklużjoni se tkun tassew importanti għad-dipartiment tal-pulizija u għall-komunità kollha kemm hi."

-30-

Għall-bijografija tal-Kap Manak, jekk jogħġbok żur www.vicpd.ca/about-us/

Għall-kuntratti tal-Kap Manak (2017 u 2021), jekk jogħġbok żur www.vicpd.ca/police-board/

Għal aktar informazzjoni dwar il-pjan strateġiku tal-VicPD Komunità Aktar Sikura Flimkien, Jekk jogħġbok żur www.vicpd.ca/open-vicpd/

 

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja:

Is-Sindku Barbara Desjardins

250-883-1944

Is-Sindku Lisa Tgħin

250-661-2708