Data: It-Tlieta, FRAR 27, 2024 

Verżjoni mqassra ta’ din id-dikjarazzjoni ġiet ippreżentata mill-Kap Del Manak lill-Bord ta’ Trustees SD61 fis-26 ta’ Frar, 2024. 

Rabat, QK – Mid-deċiżjoni li jitneħħew l-Uffiċjali ta’ Kollegament tal-Pulizija tal-Iskola (SPLOs) f’Mejju 2023, is-sikurezza u l-benessri tal-istudenti saru qasam ta’ tħassib sinifikanti fl-iskejjel SD61. 

L-attività tal-gangs f’Greater Victoria żdiedet, u mira primarja tal-attività tagħhom hija ż-żgħażagħ tagħna. Bħalissa għandna seba’ street gangs attivi fiż-żona Greater Victoria u r-reklutaġġ ta’ gangs permezz tal-iskejjel tagħna qed jiżdied.   

Il-gangs ingaġġaw b'suċċess membri mill-iskejjel sekondarji u l-iskejjel medji SD61 għat-traffikar tad-drogi u l-prodotti tal-vape, li huma illegali li jkollhom iż-żgħażagħ.   

Ħafna mill-iskejjel fl-inħawi ta’ Greater Victoria għandhom studenti involuti f’dawn l-iskemi ta’ traffikar mibdija minn gang, u x-xahar li għadda għamilna l-ewwel arrest tagħna ta’ membru affiljat ma’ gang li kien qed jirrekluta b’mod attiv żgħażagħ f’parkeġġi madwar numru ta’ skejjel, matul il- jum l-iskola. Din hija biss persuna waħda minn ħafna li ġew osservati, u nkomplu naħdmu biex nimmiraw dawn l-attivitajiet.  

Il-gangs qed jegħlbu lill-ġenituri li t-tfal tagħhom ġew reklutati b'mod attiv għal attivitajiet illegali, bħat-traffikar ta' prodotti. Qed jużaw il-vjolenza u t-theddid ta’ vjolenza, u f’xi każi, il-ġenituri rrilokaw il-familji tagħhom biex jippruvaw jaħarbu minn dawn il-gruppi.  

Waħda mill-aġenziji tal-pulizija tas-CRD tagħna għandha rapporti ta’ droga li qed tinbiegħ lil studenti ta’ 11-il sena. 

Sfortunatament, il-biċċa l-kbira tat-tfal huma naïve għat-tattiċi tar-reklutaġġ tal-gangs u sa meta jirrealizzaw li qed jaħdmu għal gang huma jkunu ġarrbu dejn u qegħdin fi triqthom biex jissaħħu.  

Ir-rwol primarju ta' Uffiċjal ta' Kollegament tal-Pulizija tal-Iskola huwa l-edukazzjoni u l-prevenzjoni tal-kriminalità. Mingħajr SPLOs ma nistgħux ninvolvu ruħna ma' studenti vulnerabbli kmieni, biex ngħinu biex nipprevjenu r-reklutaġġ ta' gruppi u nżommu l-istudenti sikuri.  

Il-pulizija fl-iskejjel huma deterrent dirett għall-involviment ta’ gangs u attività oħra ta’ tħassib, kriminali jew vjolenti li timmira u jkollha impatt fuq iż-żgħażagħ vulnerabbli. 

Huwa importanti li wieħed jinnota li r-rwol li kellhom l-SPLOs fl-iskejjel ma ttieħed minn ebda fornitur ieħor. Ma ġewx mibdula b’ħaddiema soċjali, counsellors jew ħaddiema tas-saħħa mentali, kif imwiegħed, u nargumenta li ma jistgħux jiġu sostitwiti. Ir-rwol ta' SPLO huwa ferm differenti minn dak li jista' jieħu kwalunkwe minn dawn il-fornituri u mhumiex professjonisti tal-pulizija jew esperti fil-prevenzjoni tal-kriminalità jew investigazzjonijiet kriminali.  

Rwol importanti wieħed li ma jistax jimtela huwa l-iżvelar tal-kriminalità u l-isfruttament. Ir-relazzjoni SPLO bniet fiduċja fl-uffiċjali tal-pulizija fost l-istudenti sabiex meta t-Tim tagħna tas-Servizzi taż-Żgħażagħ Mobile (MYST), uffiċjal u konsulent tal-familja li jappoġġjaw żgħażagħ ta’ riskju għoli, sfruttati u vulnerabbli fil-komunità tagħna, attendew skola biex jiġbru informazzjoni dwar reat. li kienet twettqet kontra żagħżugħ, kien hemm tranżizzjoni ta’ fiduċja mgħaġġla mill-SPLO għall-uffiċjal tal-MYST tagħna. Issa, l-uffiċjal MYST irid jibni l-fiduċja maż-żmien, ħin li sempliċement m'għandhomx. Kull intervent dewmien ipoġġi liż-żgħażagħ tagħna f'riskju ulterjuri.  

Riċentement, id-dipartimenti tal-pulizija lokali kienu qed joffru sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar ir-reklutaġġ u l-attività tal-gruppi fi u madwar l-iskejjel tagħna lill-ġenituri. Dawn is-sessjonijiet ta’ informazzjoni mtlew sa l-kapaċità tagħhom u s’issa attendew aktar minn 600 ġenitur. Jidher ċar li hemm aptit għal aktar informazzjoni dwar kif inżommu liż-żgħażagħ tagħna siguri, u l-Uffiċjali ta’ Kollegament tal-Pulizija tal-Iskola għandhom rwol ewlieni fiż-żamma tas-sigurtà tal-istudenti permezz tal-edukazzjoni. 

Ġenituri li huma mħassba dwar l-attività tal-gangs mhumiex l-uniċi li jridu jaraw lill-uffiċjali lura fl-iskejjel.  

Ġejt ikkupjat fuq għexieren ta’ ittri minn ġenituri, PACs u mexxejja mill-komunitajiet BIPOC u Indiġeni tagħna, rappreżentanti ta’ mijiet ta’ nies mill-komunitajiet stess li l-Bord semma bħala raġunijiet għat-tneħħija ta’ uffiċjali mill-iskejjel, u qed jesprimu tħassib dwar it-tħassir ta’ dan il-programm. Safejn naf jien, it-tħassib tagħhom għadu mhux rikonoxxut u bla tweġiba.  

Dak li xi wħud jistgħu ma jkunux konxji minnu, huwa li r-restrizzjoni tal-pulizija li jżuru l-iskejjel ma ġietx limitata għall-Uffiċjali ta’ Kollegament tal-Pulizija tal-Iskejjel, iżda testendi wkoll għal uffiċjali li jagħmlu preżentazzjonijiet fl-iskejjel jew inkella jżuru għal kwalunkwe raġuni oħra għajr l-infurzar tal-liġi jew l-ippjanar tas-sikurezza bl-illokkjar. eżerċizzji. Naħseb li hija tal-mistħija terribbli li l-uffiċjali tagħna ġew imġiegħla jħossuhom daqshekk mhux milqugħa, anke fil-gradi iżgħar. 

Ġenituri, pulizija u edukaturi li jaħdmu flimkien huwa kif se nżommu lit-tfal tagħna sikuri. L-SPLOs huma kritiċi għad-deterrenza u l-prevenzjoni tal-kriminalità, l-attività vjolenti, u r-reklutaġġ tal-gruppi fl-iskejjel.  

B'rispett qed nitlob li s-sigurtà tal-istudenti ssir prijorità ewlenija fl-iskejjel tagħna.   

Qed nitlob li l-Bord SD61 jerġa’ jdaħħal il-programm SPLO immedjatament u joħloq sottokumitat żgħir li jinkludi studenti, rappreżentanti tal-PAC, għalliema, amministraturi u uffiċjali tal-pulizija biex jiddiskutu liema ostakoli jeżistu għal xi studenti biex ikollhom pulizija fl-iskejjel, u kif nistgħu nnaqqsu t-trawma għal dawk l-istudenti li ma jħossuhomx komdi mal-uffiċjali fl-iskejjel. Jien lest li nimpenja uffiċjali għal dan il-programm immedjatament.  

Il-bini ta’ relazzjonijiet huwa l-aħjar mod ’il quddiem tagħna, allura ejja noqogħdu bilqegħda u nindirizzaw dan it-tħassib b’mod dirett b’ħarsa lejn il-bini tal-fiduċja u l-fehim reċiproku. 

-30- 

Biex tisma’ aktar dwar dak li qed jisma’ u jesperjenza t-Tim tagħna tas-Servizzi taż-Żgħażagħ Mobbli (MYST) fl-iskejjel, isma’ l-episodju tal-podcast tal-Victoria City Police Union True Blue: https://truebluevic.ca/podcast/