Eroj Fallen

Sa mit-twaqqif tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat fl-1858, sitta mill-uffiċjali tagħna tilfu ħajjithom bħala riżultat dirett tal-impenn tagħhom għas-sigurtà pubblika. Permezz ta’ sforz dedikat ta’ riċerka mis-Soċjetà Storika tal-Pulizija tar-Rabat, l-uffiċjali tagħna ġew onorati bl-installazzjoni ta’ Memorial Cairn fil-Kwartieri Ġenerali tagħna. Ismijiethom żdiedu wkoll mal-Memorial tal-Infurzar tal-Liġi tal-BC fuq il-bażi tal-Leġiżlatura Provinċjali u t-Tifkira tal-Pulizija Nazzjonali u tal-Uffiċjali tal-Paċi f'Ottawa fuq l-Għolja tal-Parlament.

L-ewwel eroj waqa tagħna, Cst. Johnston Cochrane, kien l-ewwel uffiċjal tal-infurzar tal-liġi magħruf li nqatel fil-qadi tad-dmir fl-istorja ta’ dik li llum hija l-Provinċja tal-British Columbia.

L-aktar mewt reċenti tal-linja tad-dmir tagħna kienet fil-11 ta’ April, 2018, meta Cst. Ian Jordan ċeda għal ġrieħi li rċieva f’ħabta waqt li kien qed iwieġeb għal sejħa fit-22 ta’ Settembru, 1987. Cst. Ġordan qatt ma reġaʼ f’sensih għal kollox.

Fl-unur tas-sitt Eroj Fallen tagħna; nistednukom taqraw l-istorja tagħhom u tingħaqdu magħna biex niżguraw li l-memorja tagħhom u s-sagrifiċċju tagħhom jibqgħu ħajjin.”

Isem: Kuntistabbli Johnston Cochrane
Kawża tal-Mewt: Tir
Tmiem tal-Għassa: 02 ta’ Ġunju 1859 Victoria
Età: 36

Il-Kuntistabbli Johnston Cochrane ġie sparat u maqtul fit-2 ta’ Ġunju, 1859, qrib iż-żona ta’ Craigflower. Il-Kuntistabbli Cochrane kien fi triqtu biex jarresta persuna suspettata li sparat ħanżir. Il-Kuntistabbli Cochrane kien mar minn fuq il-pont fit-3 pm fi triqtu lejn Craigflower. Ma sabx lis-suspettat, huwa telaq minn Craigflower fil-5 pm biex jerġa’ jaqsam il-Gorge mar-ritorn tiegħu lejn ir-Rabat. L-għada, il-ġisem tiegħu ġie skopert fix-xkupilja ftit piedi 'l bogħod minn Craigflower Road imdemmi. Il-Kuntistabbli Cochrane kien ġie sparat darbtejn, waħda fix-xoffa ta’ fuq, u darba fit-tempju. Jidher li kien ġie mqabbad minn xi ħadd qed jistennew.

Suspettat ġie arrestat fl-4 ta’ Ġunju, iżda ġie rilaxxat minħabba alibi “li ma jgħaddix ilma minnha”. It-tieni suspettat ġie arrestat fil-21 ta’ Ġunju, iżda l-akkużi ġew miċħuda wkoll minħabba nuqqas ta’ provi. Il-qtil tal-Kuntistabbli Cochrane qatt ma ġie solvut.

Il-Kuntistabbli Cochrane ġie midfun fl-Old Burying Grounds (issa magħrufa bħala Pioneer Park) fi Quadra u Meares Streets f’Victoria, British Columbia. Huwa kien miżżewweġ u kellu t-tfal. Inġabret abbonament pubbliku għall- armla u l- familja taʼ dan l- “uffiċjal tajjeb”.

Il-Kuntistabbli Johnston Cochrane twieled l-Irlanda u għex għal żmien twil fl-Istati Uniti. Huwa kien impjegat mill-Kolonja tal-Gżira ta’ Vancouver bħala Kuntistabbli tal-Pulizija biex iżomm il-paċi fis-snin bikrija ta’ Fort Victoria.

Isem: Kuntistabbli John Curry
Kawża tal-Mewt: Tir
Tmiem tal-Għassa: 29 ta’ Frar, 1864 Rabat
Età: 24

Il-Kuntistabbli John Curry kien uffiċjal tal-għassa bil-qiegħ fuq dmirijiet fiż-żona tal-qalba taċ-ċentru għall-ħabta ta’ nofsillejl, il-lejl tad-29 ta’ Frar, 1864. Il-Kuntistabbli Curry kien qal li serqa potenzjali tista’ ssir fil-futur qarib xi mkien tul Triq Store. Dak il-lejl kien għaddej għassa bil-mixi taż-żona.

Fl-inħawi wkoll kien hemm għassies tal-lejl armat, il-Kuntistabbli Speċjali Thomas Barrett. Barrett skopra bieb mhux sikur fil-maħżen tas-Sinjura Copperman li jinsab fl-isqaq wara Store Street. Wara investigazzjoni, Barrett sab serq ġewwa l-maħżen. Huwa ġġieled mal-serq iżda kien maħkum u msawwat mit-tieni aggressur. Iż-żewġ serqiet imbagħad ħarbu fl-isqaq. Barrett uża t-tisfira tiegħu biex isejjaħ għall-għajnuna.

Il-Kuntistabbli Speċjali Barrett għadda mill-maħżen lejn barra fejn osserva figura toqrob malajr fl-isqaq mudlam. Il-Kuntistabbli Curry, li kien sema’ s-sejħa tat-tisfira, kien nieżel fl-isqaq biex jassisti lil Barrett.

Barrett, waqt ix-xhieda tiegħu fl-“Inkwiżizzjoni” li saret xi jumejn wara, iddikjara li kien ċert li din il-figura kienet l-attakkant tiegħu jew il-kompliċi. Barrett għajjat ​​għal "Stand back, jew jien nispara." Il-figura kompliet tiċċarġja 'l quddiem u spara tir wieħed.

Barrett kien spara lill-Kuntistabbli Curry. Il-Kuntistabbli Curry miet madwar ħames minuti wara li rċieva l-ferita. Qabel miet, il-Kuntistabbli Curry stqarr li ma kienx hu li laqat lil Barrett, l-għassiesa ta’ bil-lejl.

Il-Kuntistabbli Curry kien midfun fl-Old Burying grounds, (issa magħruf bħala Pioneer Park) fil-kantuniera ta’ Quadra u Meares Street, Victoria, British Columbia. Kien raġel waħdu.

Il-Kuntistabbli John Curry twieled f'Durham, l-Ingilterra u kien ingħaqad mad-Dipartiment fi Frar tal-1863. L-Inkwiżizzjoni rrakkomandat li l-Pulizija għandha tuża "passwords speċjali" biex tidentifika lilhom infushom. Aktar tard l-istampa qalet li l-Pulizija għandha tadotta “regolament li jinforza l-ilbies ta’ uniformi minn kull uffiċjal.”

Isem: Kuntistabbli Robert Forster
Kawża tal-Mewt: Inċident ta' Motor Cycle, ir-Rabat
Tmiem tal-Għassa: 11 ta’ Novembru, 1920
Età: 33

Il-Kuntistabbli Robert Forster kien dmiru bħala Motor Kuntistabbli fis-CPR Docks fi Triq Belleville, li jinsabu fil-port tar-Rabat. Huwa kien qed iħaddem mutur tal-pulizija wara nofsinhar tal-10 ta’ Novembru, 1920, meta aċċidentalment intlaqat minn vettura.

Il-Kuntistabbli Forster ittieħed l-Isptar San Ġużepp fir-Rabat u ġie operat għal ġrieħi interni. Huwa għex fl-ewwel lejl, u kellu rally żgħir l-għada. Imbagħad ħa dawra għall-agħar.

Ħu l-Kuntistabbli Robert Forster, il-Kuntistabbli George Forster, ukoll tal-Pulizija tar-Rabat, ġie mġiegħel ħdejh. Iż-żewġt aħwa kienu flimkien meta l-Kuntistabbli Robert Forster miet madwar it-8pm tal-11 ta’ Novembru, 1920.

Il-Kuntistabbli Forster kien midfun fiċ-Ċimiterju ta’ Ross Bay, Victoria, British Columbia. Kien raġel waħdu.

Il-Kuntistabbli Robert Forster twieled fil-Kontea ta’ Cairns, l-Irlanda. Huwa immigra lejn il-Kanada fl-1910 u ngħaqad mal-Pulizija tar-Rabat fl-1911. Meta ġiet iddikjarata l-Ewwel Gwerra Dinjija, huwa ingaġġa immedjatament fil-Forza Expeditionary Kanadiża. Il- Kuntistabbli Forster reġaʼ lura għad- dmirijiet tal- pulizija wara d- demobilizzazzjoni tiegħu fl- 1. Il- purċissjoni funebri tiegħu kienet “twila kważi tliet kwarti taʼ mil.”

Isem: Kuntistabbli Albert Ernest Wells
Kawża tal-Mewt: Inċident taċ-Ċikli tal-Mutur
Tmiem tal-Għassa: 19 ta’ Diċembru 1927, ir-Rabat
Età: 30

Il-Kuntistabbli Albert Ernest Wells kien uffiċjal tal-għassa tal-muturi. Huwa kien fuq ix-xogħol fl-inħawi ta’ Hillside u Quadra nhar is-Sibt, 17 ta’ Diċembru, 1927. Il-Kuntistabbli Wells kien qed jipproċedi lejn il-punent tul Hillside Avenue madwar 12:30 am, is-Sibt filgħodu. Il-Kuntistabbli Wells waqaf ikellem ma’ pedonali madwar mitt metru mill-intersezzjoni ta’ Hillside Avenue u Quadra Street. Imbagħad kompla jersaq lejn Triq Quadra. Il-Kuntistabbli Wells imbagħad ipproċeda lejn Quadra Street fejn għamel dawra max-xellug sabiex imur fin-nofsinhar tul Quadra.

Il-Kuntistabbli Wells ma deherx, karozza kienet miexja tul Quadra Street b’rata għolja ta’ veloċità. Fl-aħħar mument, il-Kuntistabbli Wells ipprova jevita l-ħabta mingħajr suċċess. Is-sedan laqat is-sidecar tal-Kuntistabbli Wells li ntefa’ minn fuq il-mutur tiegħu. Midrub serjament u mitluf minn sensih, ittieħed fil-ħanut tad-droga fi Quadra u Hillside waqt li kien jistenna li jiġi ttrasportat l-Isptar Jubilee. Il-Kuntistabbli Wells miet jumejn wara.

Is-sewwieq tal-vettura li kienet għaddejja b’veloċità ’l bogħod mill-post. Aktar tard huwa ġie arrestat u mixli.

Il-Kuntistabbli Wells kien midfun fiċ-Ċimiterju ta’ Ross Bay, ir-Rabat. Huwa kien miżżewweġ u kellu żewġt itfal żgħar.

Il-Kuntistabbli Albert Wells twieled f’Birmingham, l-Ingilterra. Huwa kien emigra lejn il-Kanada wara l-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-Kuntistabbli Wells kien ilu membru tad-dipartiment għal sentejn u disa’ xhur. Huwa kien magħruf li kien "crack revolver shot."

Isem: Kuntistabbli Earle Michael Doyle
Kawża tal-Mewt: Aċċident tal-mutur
Tmiem tal-Għassa: 13 ta’ Lulju, 1959, ir-Rabat
Età: 28

Il-Kuntistabbli Earle Michael Doyle kien riekeb lejn it-tramuntana fi Triq Douglas madwar id-9:00 pm fit-12 ta’ Lulju, 1959. Il-Kuntistabbli Doyle kien fil-karreġġjata tal-bankina b’karozza maġenbu fil-karreġġjata taċ-ċentru. Fil-blokk 3100 ta’ Douglas, vetturi fil-karreġġjata ċentrali taż-żewġ naħat tat-triq kienu waqfu.

Il-karozzi kienu waqfu biex jippermettu kemm vettura lejn in-nofsinhar, kif ukoll vettura lejn it-tramuntana, li jagħmlu dawriet lejn ix-xellug. Is-sewwieq fin-nofsinhar ma rax lill-Kuntistabbli Doyle jersaq fil-karreġġjata tal-bankina. Il-karozza daret lejn il-Lvant f'Fred's Esso Service fi 3115 Douglas St. Kuntistabbli Doyle intlaqtet mill-vettura tat-tidwir u ntefa' mill-mutur tiegħu. Il-Kuntistabbli Doyle kien liebes l-elmu ġdid tal-muturi tal-pulizija, maħruġ biss matul l-aħħar ġimgħatejn lill-membri tat-Traffiku. Jidher li l-elmu ġie rilaxxat waqt l-istadji inizjali tal-ħabta. Il-Kuntistabbli Doyle deher jipprova jipproteġi lilu nnifsu qabel ma ħabat rasu mal-bankina.

Huwa ttieħed b’urġenza l-Isptar San Ġużepp għall-kura ta’ diversi ġrieħi fosthom ksur fil-kranju. Il-Kuntistabbli Doyle ċeda għall-ġrieħi tiegħu xi 20 siegħa wara l-ħabta. Il-Kuntistabbli Doyle kien midfun fir-Royal Oak Burial Park, Saanich, British Columbia. Kien raġel miżżewweġ u kellu tlett itfal żgħar. Il-Kuntistabbli Earle Doyle twieled f’Moosejaw, Saskatchewan. Huwa kien ilu mad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat għal ftit aktar minn tmintax-il xahar. L-aħħar sena kienet ratha assenjat għal dmirijiet tal-Mutur bħala membru tat-Traffic Unit.

Isem: Kuntistabbli Ian Jordan
Kawża tal-Mewt: Inċident ta' Vettura
Tmiem tal-Għassa: 11 ta’ April, 2018
Età: 66

Fil-11 ta’ April 2018, il-Kuntistabbli Ian Jordan tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat ta’ 66 sena miet wara li rċieva ferita trawmatika fil-moħħ 30 sena ilu, wara inċident serju ta’ vettura waqt li kien qed iwieġeb għal telefonata kmieni filgħodu.

Il-Kuntistabbli Jordan kien qed jaħdem il-nightshift fit-22 ta’ Settembru, 1987, u kien fl-Għassa tal-Pulizija tar-Rabat f’625 Triq Fisgard meta waslet telefonata ta’ allarm minn 1121 Triq il-Forti. Jemmen li s-sejħa kienet waqfa u dħul attwali fil-progress, Ian malajr għamel triqtu lejn il-vettura tiegħu pparkjata barra.

Il-platoon dog handler kien qed jivvjaġġa lejn in-Nofsinhar fi Douglas Street wara li "sejjaħ għad-dwal" f'Douglas u Fisgard; titlob li d-dispaċċ jaqleb is-sinjali għall-aħmar fid-direzzjonijiet kollha. “Sejħa għad-dwal” normalment issir sabiex il-persunal tad-dispaċċ ikun jista’ jaqleb id-dwal għall-aħmar, iwaqqaf kull traffiku ieħor u jagħti lill-unità li għamlet is-sejħa aċċess ċar għad-destinazzjoni tagħha.

Il-vettura ta’ Ian u vettura oħra tal-pulizija ħabtu fl-intersezzjoni u rriżultaw fi ġrieħi gravi f’riġlejn lil Cst. Ole Jorgenson. Ian, madankollu, weġġa' gravi u qatt ma reġa' f'sensih għal kollox.

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat żamm kanal tar-radju u scanner mal-komodina ta’ Ian sakemm miet dan l-aħħar.

Ian kellu 35 sena fil-ħin tal-inċident u ħalla warajh lil martu Hilary u lil binhom Mark.