FAQs dwar ilmenti2019-10-16T08:37:26-08:00

FAQs dwar ilmenti

X'inhu lment?2019-10-29T11:57:12-08:00

L-ilmenti ġeneralment għandhom x'jaqsmu ma' kondotta ħażina tal-pulizija li affettwatek personalment jew li int rat. Ħafna lmenti huma dwar azzjonijiet tal-pulizija li jistgħu jaffettwaw il-fiduċja pubblika.

L-ilment tiegħek għandu jsir mhux aktar minn 12-il xahar wara li seħħ l-inċident; jistgħu jsiru xi eċċezzjonijiet mill-OPCC fejn jitqies xieraq.

Id-dritt tiegħek li tagħmel ilment kontra d-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat huwa stabbilit fil- Att dwar il-Pulizija. Din il-liġi taffettwa lill-uffiċjali kollha tal-pulizija muniċipali fil-Kolumbja Brittanika.

Fejn nista' nagħmel ilment?2019-10-29T11:58:10-08:00

Tista’ tagħmel l-ilment tiegħek lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Ilmenti tal-Pulizija direttament jew lid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat.

Il-VicPD hija impenjata li tiżgura li l-ilment tiegħek jiġi investigat bir-reqqa, u li d-drittijiet tiegħek u d-drittijiet tal-uffiċjali tal-pulizija kkonċernati jkunu protetti.

Kif tista' tagħmel ilment?2019-10-29T11:59:16-08:00

Meta tagħmel l-ilment tiegħek, huwa ta’ għajnuna li jkollok rendikont ċar ta’ dak li ġara, bħad-dati, il-ħinijiet, in-nies u l-postijiet kollha involuti.

Il-persuna li tirċievi l-ilment għandha d-dmir li:

  • jgħinek tagħmel l-ilment tiegħek
  • toffrilek kwalunkwe informazzjoni jew assistenza oħra kif meħtieġ taħt l-Att, bħal tgħinek tikteb dak li ġara

Nistgħu nagħtuk informazzjoni dwar servizzi li jistgħu jkunu disponibbli għalik, inkluża t-traduzzjoni. Għal aktar informazzjoni, ara Kumplimenti u Ilmenti.

Nista' nsolvi lment b'mezzi oħra għajr investigazzjoni sħiħa tal-Att tal-Pulizija?2019-10-29T12:00:09-08:00

L-ilmenti pubbliċi jipprovdu lill-pulizija b'rispons importanti u jagħtuhom l-opportunità li jwieġbu għat-tħassib fil-komunitajiet tagħhom.

Tista' tipprova ssolvi l-ilment tiegħek billi tuża proċess ta' riżoluzzjoni tal-ilmenti. Dan jista’ jsir permezz ta’ diskussjonijiet wiċċ imb’wiċċ, riżoluzzjoni maqbula bil-miktub, jew bl-assistenza ta’ medjatur professjonali.

Jekk tipprova ssolvi l-ilmenti, jista' jkollok lil xi ħadd miegħek biex jipprovdi appoġġ.

Proċess ta' ilmenti li jippermetti fehim reċiproku akbar, ftehim, jew riżoluzzjoni oħra jservi biss biex isaħħaħ il-pulizija bbażata fil-komunità.

X'jiġri minn ilment li ma jiġix solvut permezz ta' medjazzjoni jew riżoluzzjoni ta' ilment?2019-10-29T12:00:47-08:00

Jekk tiddeċiedi kontra riżoluzzjoni informali jew jekk ma tirnexxix, il-pulizija għandha d-dmir li tinvestiga l-ilment tiegħek u li tagħtik informazzjoni dettaljata dwar l-investigazzjoni tagħha.

Inti ser tingħata aġġornamenti hekk kif l-investigazzjoni timxi 'l quddiem kif speċifikat mill-Att dwar il-Pulizija. L-investigazzjoni għandha titlesta fi żmien sitt xhur minn meta l-ilment tiegħek jitqies ammissibbli, sakemm l-OPCC ma jidhirx li huwa xieraq li tingħata estensjoni.

Meta titlesta l-investigazzjoni, ikollok rapport fil-qosor, inkluż rendikont fattwali fil-qosor tal-inċident, lista tal-passi meħuda waqt l-investigazzjoni, u kopja tad-deċiżjoni tal-Awtorità tad-Dixxiplina dwar il-kwistjoni. Jekk l-imġieba ħażina tal-uffiċjal tkun issostanzjata, tista’ tiġi kondiviża informazzjoni dwar kwalunkwe dixxiplina proposta jew miżuri korrettivi għall-membru.

Mur fuq