Dan biex nitlob li l-marki tas-swaba’ u r-ritratt tiegħi jiġu meqruda. Nirrikonoxxi li se niġi nnotifikat bil-miktub fl-indirizz ipprovdut hawn taħt meta tkun waslet l-applikazzjoni u mbagħad għal darb'oħra meta l-proċess ikun tlesta. Nirrikonoxxi wkoll li din it-talba tista’ ma tintlaqax jekk iċ-ċirkostanzi jkunu barra mill-linji gwida tal-Policy tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat.