Merħba fid-Dashboard tal-Komunità VicPD

F'Marzu 2020, VicPD nediet Pjan Strateġiku ġdid imsejjaħ Komunità Aktar Sikura Flimkien li jfassal il-kors tal-organizzazzjoni matul il-ħames snin li ġejjin.

Dan id-dashboard huwa komponent integrali tal-Pjan Strateġiku tal-VicPD peress li jaqsam data u informazzjoni oħra dwar il-ħidma tagħna bħala s-servizz tal-pulizija għall-komunitajiet tar-Rabat u Esquimalt. Permezz ta’ dan il-qsim proattiv u interattiv ta’ informazzjoni, huwa ttamat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jitgħallmu aktar dwar VicPD u kif bħalissa qed inwasslu s-servizzi tal-pulizija, filwaqt li forsi jibdew konversazzjonijiet dwar opportunitajiet u sfidi addizzjonali li jistħoqqilhom attenzjoni akbar.

Jekk jogħġbok innota li dan id-daxxbord huwa magħmul minn 15-il indikatur li huma ġeneralment assoċjati mat-tliet għanijiet ewlenin tal-VicPD. Din bl-ebda mod mhi lista eżawrjenti ta’ indikaturi ewlenin u lanqas dan id-dashboard mhu maħsub biex jirrifletti l-aspetti kollha ta’ kif il-VicPD tagħti s-servizzi tal-pulizija lill-komunitajiet tar-Rabat u Esquimalt.

Għan 1

Appoġġ għas-Sigurtà tal-Komunità

L-appoġġ għas-sigurtà tal-komunità huwa fil-qalba tal-ħidma tagħna fid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat. Il-Pjan Strateġiku tagħna 2020-2024 jieħu approċċ fi tliet punti għas-sikurezza tal-komunità: il-ġlieda kontra l-kriminalità, il-prevenzjoni tal-kriminalità, u l-kontribut għall-vibranza tal-komunità.

Għan 2

Ittejjeb il-Fiduċja Pubblika

Il-fiduċja pubblika hija essenzjali għal pulizija effettiva bbażata fil-komunità. Huwa għalhekk li VicPD għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ il-fiduċja pubblika li bħalissa ngawdu billi nkompli jinvolvi lill-pubbliku, jikkollabora mal-komunitajiet diversi tagħna, u jimmassimizza t-trasparenza.

Għan 3

Ikseb l-Eċċellenza Organizzazzjoni

VicPD dejjem qed iħares lejn modi kif tkun aħjar. Il-Pjan Strateġiku VicPD 2020-2024 għandu l-għan li jikseb l-eċċellenza organizzattiva billi jappoġġa lin-nies tagħna, jimmassimizza l-effiċjenza u l-effettività, u juża t-teknoloġija biex jappoġġja x-xogħol tagħna.