Għan 1 – Appoġġ għas-Sigurtà tal-Komunità

L-appoġġ għas-sigurtà tal-komunità huwa fil-qalba tal-ħidma tagħna fid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat. Il-Pjan Strateġiku tagħna tal-2020 jieħu approċċ fi tliet punti għas-sikurezza tal-komunità: il-ġlieda kontra l-kriminalità, il-prevenzjoni tal-kriminalità, u l-kontribut għall-vibranza tal-komunità.