Belt Victoria: 2023 – Q1

Bħala parti mill-kontinwu tagħna Iftaħ VicPD inizjattiva ta’ trasparenza, daħħalna Community Safety Report Cards bħala mod kif kulħadd inżommu ruħu aġġornat dwar kif id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat qed jaqdi lill-pubbliku. Dawn ir-rapport cards, li huma ppubblikati kull tliet xhur f’żewġ verżjonijiet speċifiċi għall-komunità (waħda għar-Rabat u waħda għal Esquimalt), joffru informazzjoni kemm kwantitattiva kif ukoll kwalitattiva dwar ix-xejriet tal-kriminalità, inċidenti operattivi, u inizjattivi ta’ involviment fil-komunità. Huwa ttamat li, permezz ta’ dan il-qsim proattiv ta’ informazzjoni, iċ-ċittadini tagħna jkollhom fehim aħjar ta’ kif VicPD qed taħdem lejn il-viżjoni strateġika tagħha ta’ “Komunità Aktar Sikura Flimkien."

Informazzjoni tal-Komunità Victoria

Punti ewlenin tal-Pjan Strateġiku 

Appoġġ għas-Sigurtà tal-Komunità  

Ittejjeb il-Fiduċja Pubblika  

Ikseb l-Eċċellenza Organizzazzjoni 

Fl-ewwel kwart tal-2023 id-Diviżjoni tal-Għassa u d-Diviżjoni tas-Servizzi tal-Komunità implimentaw pilota sinifikanti ta’ sentejn li ristruttura r-riżorsi u l-fluss tax-xogħol f’kull diviżjoni. Filwaqt li fil-futur se jsiru aktar evalwazzjonijiet formali tar-ristrutturar, l-indikazzjonijiet bikrija huma li l-inizjattiva tejbet it-twassil tas-servizz lill-komunità, tjiebet is-sodisfazzjon tax-xogħol fi ħdan id-diviżjonijiet, u naqqset il-pressjonijiet fuq id-Diviżjoni tal-Għassa.

Il-mudell ta' skjerament il-ġdid ippermetta lill-membri ta' Patrol aktar ħin għal xogħol proattiv, li inkluda aktar rondi bil-qiegħ li jgħaqqdu ma' negozji u membri tal-komunità, u proġetti żgħar immirati għal reati ta' tħassib fil-ġurisdizzjoni tagħna. Wieħed minn dawn il-proġetti kien immirat lejn l-ammont sinifikanti ta’ serq mill-ħwienet f’xi bejjiegħa bl-imnut fil-qalba taċ-ċentru tal-belt u rriżulta fl-arrest ta’ 12-il persuna u r-ritorn ta’ aktar minn $16,000 ta’ merkanzija ġdida.

It-Taqsima tal-Investigazzjoni Ġenerali (GIS) il-ġdida tas-CSD rriżultat f'azzjoni aktar mgħaġġla fuq fajls li kienu jeħtieġu xogħol investigattiv, b'investigaturi ddedikati jieħdu fajls kumplessi sebat ijiem fil-ġimgħa. L-uffiċjali tal-GIS kellhom diversi fajls sinifikanti fil-Q1 li jvarjaw minn mandati ta’ tfittxija li rriżultaw fil-qbid ta’ armi tan-nar mgħobbija multipli, kilogrammi ta’ sustanzi kkontrollati u mijiet ta’ eluf ta’ dollari ta’ merkanzija misruqa sal-post u l-arrest ta’ ħati ta’ riskju għoli arrestat barra skola. . Aktar dettalji dwar dawn il-fajls huma hawn taħt.

Suċċess ewlieni ieħor tal-ewwel kwart tal-2023 kien it-tnedija tat-Tim ta’ Ko-Respons. VicPD, fi sħubija ma’ Island Health nediet il-Co-Response Team (CRT) li huwa riżors ċentrali ta’ rispons għal sejħiet li jinvolvu kwistjonijiet ta’ saħħa mentali preżunti. Parti mis-CSD ristrutturat, dan il-programm il-ġdid jgħaqqad kliniku tas-saħħa mentali reġistrat ma’ uffiċjal tal-pulizija biex jirrispondu flimkien għal sejħiet għal servizz fir-Rabat u Esquimalt li jinvolvu komponent sinifikanti tas-saħħa mentali.

Dan it-tim diġà qed ikollu impatt pożittiv sinifikanti. Huma ħadu madwar 250 fajl bħala investigaturi primarji f'Q1, li 38 minnhom irriżultaw f'dħul fl-isptar.

Fajls ta' nota:

Fajls sinifikanti f'Q1 jaqgħu taħt temi wesgħin: Irkupru ta 'oġġetti misruqa, sustanzi illeċiti u armi hekk kif immirajna s-serq tal-bejgħ bl-imnut u ż-żieda fl-attività tal-gangs fiż-żona, u rispons għal attakki każwali. B'kollox, aktar minn $190,000 f'soġġetti mislufa, kilogrammi ta' sustanzi illeċiti u armi maqbuda f'diversi fajls immirati lejn serq bl-imnut u drogi. 

Eżempji ta' fajls mill-$190,000 irkuprati jinkludu - 

23-| Investigaturi Jirkupraw $94,000 F'Merkanzija Misruqa, $19,000 F'Munita U Aktar minn 2.5 Kilogrammi ta' Droga Waqt Investigazzjoni F'Operazzjoni Organizzata ta' Serq bl-Imnut

Fit-23 ta’ Frar, uffiċjali minn VicPD's It-Taqsima tal-Investigazzjoni Ġenerali (GIS) irkuprat madwar $94,000 f’merkanzija misruqa, $19,000 f’munita Kanadiża u droga wara li wettqet mandati ta’ tfittxija f’żewġ residenzi separati tar-Rabat. Dawn il-mandati ta’ tfittxija ħarġu minn investigazzjoni dwar it-traffikar tad-droga f’Jannar 2023 li matulha uffiċjali kixfu operazzjoni sofistikata ta’ serq bl-imnut li tinvolvi ammont kbir ta’ proprjetà misruqa minn bejjiegħa bl-imnut fiċ-ċentru tal-belt u negozji oħra tar-Rabat. 

L-uffiċjali ddeterminaw li l-individwi se jikkuntattjaw numru tat-telefon ċentralizzat biex jirranġaw biex "ibigħu" oġġetti misruqa bl-imnut bi skambju għal drogi. "Dispatcher" jivvaluta l-oġġetti permezz tat-telefon, ġeneralment bi frazzjoni tal-valur oriġinali bl-imnut tagħhom, u jipprovdi valur għall-oġġetti fid-drogi. Sewwieq imbagħad jiltaqa’ mal-bejjiegħ li jaċċetta l-proprjetà misruqa bi skambju għad-droga. Individwi involuti fl-operazzjoni ta 'spiss jagħmlu talbiet jew jipprovdu listi ta' oġġetti mixtieqa lil trasgressuri tal-kriminalità fuq il-proprjetà. Diversi negozji downtown kienu mmirati għal merkanzija speċifika tal-bejgħ bl-imnut.

Fit-23 ta’ Frar, l-investigaturi tal-GIS esegwiw żewġ mandati ta’ tfittxija f’residenzi fis-700-blokk ta’ Courtney Street u s-600-blokk ta’ Speed ​​Street. Waqt dawn it-tfittxijiet, l-investigaturi sabu madwar $94,000 f’merkanzija ġdida tal-bejgħ bl-imnut inkluż ħwejjeġ u ilbies atletiku, kartieri, nuċċalijiet tax-xemx, elettronika, power tools, ġugarelli tat-tfal u aċċessorji personali oħra. F’waħda mir-residenzi kienu jinsabu wkoll tagħmir li jneħħi t-tikketti tas-sigurtà u counter tal-flus flimkien ma’ madwar 2.5 kilogrammi ta’ droga inkluż kokaina u fentanyl u madwar $19,000 f’munita Kanadiża. Dan il-fajl għadu taħt investigazzjoni.

23-1945 | Aktar minn $11,000 F'Merkanzija Misruqa Irkuprati Waqt Proġett Immirat lejn Serq bl-Imnut f'Downtown

Uffiċjali minn VicPD's Id-diviżjoni tal-għassa wettqet proġett ta’ serq bl-imnut li rriżulta fi tmien arresti u l-irkupru ta’ aktar minn $11,000 f’merkanzija misruqa.

Bejn is-17 ta’ Jannar u l-20 ta’ Jannar, 2023, l-uffiċjali tal-għassa kellhom fil-mira lil dawk li jtellgħu l-ħwienet fuq bejjiegħ bl-imnut okkupat f’ċentru tal-belt. Matul il-proġett ta’ madwar 13-il siegħa, l-uffiċjali arrestaw tmien persuni għal serq taħt il-$5,000 u rkupraw aktar minn $11,000 f’merkanzija misruqa. L-inċidenti individwali ta’ serq varjaw minn $477 sa $3,200. Suspettat wieħed kien diġà bil-kundizzjonijiet li ma jkunx fl-inħawi minn arrest preċedenti għal serq minn ħanut fl-istess bejjiegħ bl-imnut inqas minn tliet ġimgħat qabel.

Proġett ieħor ra 17-il arrest u aktar minn $5,000 fi proprjetà misruqa rkuprata. Uħud mis-suspettati arrestati kienu diġà fuq kundizzjonijiet ordnati mill-qorti relatati ma 'akkużi ta' serq mill-ħwienet u individwi oħra kellhom mandati ta' arrest pendenti għal serq.

VicPD jirrikonoxxi l-impatt li s-serq bl-imnut għandu fuq l-operat tan-negozji u l-ħwienet tal-bejgħ fir-Rabat u Esquimalt. Inħeġġu lill-ħwienet tal-bejgħ biex ikomplu jirrappurtaw is-serq u s-serq mill-ħwienet jew billi jċemplu lill- VicPD Report Desk fuq (250) 995-7654 estensjoni 1 jew permezz tas-sistema ta’ rappurtar online tagħna fuq Report an Incident Online – VicPD.ca.

23-5005 | Raġel Arrestat Wara Serq ta' Aktar minn $55,000 F'Kotba Rari minn Break and Enter

Fid-9 ta’ Frar, l-uffiċjali attendew għal rapport ta’ break and enter li kien seħħ f’xi ħin matul il-lejl f’negozju fis-700-blokk ta’ Triq il-Forti. Is-sidien tan-negozji avżaw li aktar minn $55,000 f’kotba rari u għaljin kienu nsterqu b’valur individwali minn $400 sa $10,000.

B'ħidma b'informazzjoni mis-sidien tan-negozji u membri oħra tal-komunità, inkluż filmati CCTV, il-pulizija saret taf li wara l-break and enter is-suspettat kien ipprova jidħol f'faċilità ta' akkomodazzjoni temporanja residenzjali b'ħafna unitajiet fit-800 blokk ta 'Johnson Street iżda ma rnexxilux. Barra minn hekk, is-suspettat ħalla warajh uħud mill-kotba misruqa fit-800 blokk ta’ Johnson Street li ttieħdu minn individwu ieħor iżda eventwalment ingħataw lill-pulizija.

Aktar tard dakinhar waranofsinhar, l-uffiċjali sabu lis-suspettat li qabbel id-deskrizzjoni mill-filmati tas-CCTV. Mal-arrest, ir-raġel instab fil-pussess ta’ madwar $22,000 f’kotba misruqa. L-uffiċjali ddeterminaw li kellu wkoll tliet mandati ta’ arrest pendenti f’BC għal reati li kienu jinkludu Ħalib Taħt $5000, Pussess ta’ Proprjetà Misruqa Iktar minn $5000 u Break and Enter b’Intenzjoni. Huwa nżamm arrestat biex jidher il-qorti.

Aktar minn $11,000 Fi Proprjetà Misruqa Irkuprata Wara Mandat ta’ Tiftix Iwassal Għall-Arret

Fajls: 23-7488, 23-6079, 23-4898, 23-4869

Raġel tar-Rabat li daħal f’diversi negozji madwar Greater Victoria, inkluż l-istess kumpanija tat-teknoloġija fi Triq Head f’Esquimalt – darbtejn – ġie arrestat minn uffiċjali. ​​

Wara l-investigazzjonijiet tal-break and enter, il-persunal mat-Taqsima tal-Analiżi u l-Intelliġenza tagħna (AIS) ikkoordina mal-imsieħba fir-reġjun u skopra rabtiet potenzjali għal numru ta 'break and enters simili. Huma identifikaw suspettat u ħadmu biex isibuh.

Is-suspettat kien jinsab f'unità f'bini ta 'djar ta' appoġġ residenzjali b'ħafna unitajiet fis-700-blokk ta 'Queens Avenue. Uffiċjali kisbu mandat ta 'tfittxija għall-unità u eżegwitu nhar il-Ġimgħa, 3 ta' Marzu, 2023. Waqt it-tfittxija, l-uffiċjali sabu proprjetà li torbot lis-suspettat lura għal investigazzjonijiet multipli ta 'break and enter, u s-suspettat, jistaħbew taħt saqqu. Huwa ġie arrestat u ttrasportat lejh VicPD ċelloli. Il-valur tal-proprjetà misruqa rkuprata jaqbeż il-$11,000.

Malli kkonfermaw l-identità tiegħu, l-uffiċjali ddeterminaw li s-suspettat kien fi ksur multipli ta’ kundizzjonijiet ordnati mill-qorti relatati ma’ kundanni preċedenti.

Ir-raġel jiffaċċja 23 akkuża rakkomandata.

Il-fajls tad-delitti kontra l-persuni jinkludu:

23-8212 | Susspettat ta' Omiċidju Arrestat

 Fis-6 ta’ Marzu, l-uffiċjali tal-għassa wieġbu għal rapport ta’ attakk f’residenza fl-400-blokk ta’ Chester Avenue. L-uffiċjali li attendew sabu raġel ta’ 70 sena isofri minn ġrieħi ta’ theddida għall-ħajja. Ir-raġel ġie ttrasportat l-isptar minn BC Emergency Health Services (BCEHS).

Waqt li kienu ġewwa r-residenza, l-uffiċjali nnutaw xi materjali potenzjalment perikolużi. Minn abbundanza ta’ kawtela, l-uffiċjali talbu li t-tim tal-Infurzar u Rispons tal-Laboratorju Klandestin (CLEAR) tal-RCMP jattendi biex jiżgura li r-residenza tkun sigura. Ġie stabbilit perimetru ta’ sigurtà u toroq fiż-żona ngħalqu għat-traffiku. It-tim CLEAR attenda u wettaq testijiet biex jiddetermina li kien sikur li tidħol fil-bini.

Is-suspettat ġie arrestat wara li attenda a ġirien dipartiment tal-pulizija. Sfortunatament, il-vittma ċeda għall-ġrieħi tiegħu. Ditektifs arrestaw lis-suspettat għal qtil. Huwa jibqa' taħt arrest.  

23-5066 | Uffiċjali tal-GIS Jarrestaw Ħati b'Riskju Għoli Barra mill-Iskola Middle

L-uffiċjali tal-GIS sabu vettura b'riskju għoli barra minn skola tan-nofs, minkejja li kienu suġġetti għal impenn li jipprojbixxihom milli jkunu f'żoni fejn jistgħu jkunu preżenti t-tfal. L-istess ħati jiffaċċja akkużi għal allegat att indiċenti f’faċilità ta’ rikreazzjoni ta’ Esquimalt. Kienu wkoll jinsabu barra komunità ċentru bitħa f’Vic West u arrestat għat-tieni ksur tal-istess kundizzjonijiet. 

23-8086, 23-8407, 23-8437, 22-43510 | Susspettat f'Serje ta' Arson Arrestat

L-uffiċjali arrestaw persuna li hija suspettata li kkawża numru ta’ ħruq wara li osservaw lill-persuna tagħmel ħruq kmieni dalgħodu.

F'madwar 1:50 am illum, l-uffiċjali kienu qed iwettqu sorveljanza fil-blokk 2900 ta 'Cedar Hill Road meta osservaw suspettat ta' ħruq volontarju jidħol f'xelter tal-karozzi tal-linja BC Transit. Ġew osservati fjammi ġejjin mix-xelter u s-suspettat ħareġ mix-xelter u ħalla ż-żona bil-mixi. Uffiċjali mat-tim tefgħu l-fjammi u ħadu lis-suspettat taħt arrest. Aktar tard is-suspettat kien marbut ma’ tliet fajls oħra tal-ħruq u lliberat fuq kundizzjonijiet ordnati mill-qorti sakemm isir il-proċess. Aktar tard reġgħu ġew arrestati wara li kisru dawn il-kundizzjonijiet. 

23-11588, 23-5628, 23-1197, 23-9795 | Uffiċjali jirrispondu għal attakki każwali u daqqiet ta’ sikkina. 

Matul il-Q1, l-uffiċjali tal-Għassa u tal-GIS kif ukoll ditektifs tal-Major Crime Unit (MCU) kollha wieġbu għal sejħiet għal attakki, daqqiet ta’ sikkina, attakki bl-armi u serq ta’ sikkina. Ħafna minn dawn l-inċidenti seħħew fil-qalba taċ-ċentru tar-Rabat u ħafna minnhom kienu każwali; jinvolvi nies mhux magħrufa lil xulxin. Diversi vittmi ġew ittrasportati l-isptar bi ġrieħi li jvarjaw minn ġrieħi sinifikanti fir-ras u fil-wiċċ għal ġrieħi ta’ sikkina li potenzjalment kienu ta’ periklu għall-ħajja sa għadam miksur. Fejn kien possibbli, l-uffiċjali qagħdu fuq informazzjoni mill-pubbliku, vittmi, CCTV u msieħba, u dan irriżulta f’ħafna arresti u r-rakkomandazzjoni ta’ akkużi. Ħafna minn dawn il-fajls għadhom taħt investigazzjoni jew issa jinsabu quddiem il-qrati.

Inizjattivi ta' prevenzjoni tal-kriminalità f'dan it-tliet xhur inkludew kampanja ta' informazzjoni pubblika li laħqet irġiel żgħażagħ li qed jaraw żieda sinifikanti fil-mira ta' sextortion.

VicPD voluntiera pparteċipaw ukoll f'bosta skjeramenti ta' Speed ​​Watch – dehru hawn jagħmlu cell watch fi sħubija mal-ICBC f'Jum San Patrizju.

L-uffiċjali u l-persunal tal-VicPD komplew jipparteċipaw f’impenn komunitarju estensiv, parti minn bosta avvenimenti f’varjetà ta’ rwoli. Il-Kap Manak ipparteċipa fi ftit aktar minn 50 avveniment, li jvarjaw l-attendenza għas-Simpożju tax-Xahar tal-Istorja l-Iswed, sa żfin fil-Greater Victoria Police Diversity Advisory Committee Dance Party, sa ġiri kemm fil-Wounded Warrior Run kif ukoll fil-Michael Dunahee Keep the Hope Alive. Hu kien ingħaqad minn uffiċjali u persunal tal-VicPD f’ħafna minn dawn l-avvenimenti.​

Punti ewlenin tal-Impenn tal-Komunità:

Plunge Polari

Naturalment, fir-rapport Q4, enfasizzajna l-parteċipazzjoni tagħna fl-Olimpjadi Speċjali Polar Plunge fejn it-tim tagħna VicPD Polar Plunge ġabar $24,000 inkredibbli mit-total ta '$50,000. Konna wkoll l-akbar tim b'25 plunger!​

Fi Frar, għamilna wkoll avveniment dwar l-armi tan-nar "reali jew replika". Trejner u espert tal-armi tan-nar VicPD, flimkien mal-persunal tad-Diviżjoni tal-Ingaġġ tal-Komunità, ospitaw avveniment uniku u prattiku mal-midja lokali biex jenfasizzaw ix-xebh fl-armi tan-nar reali u replika maqbuda mill-uffiċjali tal-VicPD.​

F’Marzu, l-uffiċjali u l-istaff kienu ewlenin għas-suċċess tal-avveniment tal-Kamp tal-Pulizija ta’ Greater Victoria, li ġabar flimkien żgħażagħ u uffiċjali u persunal minn madwar Greater Victoria biex jitgħallmu l-prinċipji fundamentali tax-xogħol f’tim, is-soluzzjoni tal-problemi u t-tmexxija.​

Ilqajna wkoll lil dawk ġodda fil-gruppi ta’ voluntiera tagħna ta’ Crime Watch u Front Desk. Inkompli nħossni impressjonat bit-talent u l-ħiliet u d-diversità profonda li dan il-grupp diġà inklussiv iġib hekk kif jagħti lura lill-komunità tagħna filwaqt li jirrappreżenta lil VicPD.​

VicPD tkompli tappoġġja kampanji ta' għarfien mibdija mill-pubbliku, bħall-qsim tal-messaġġ kontra l-bullying ta' Jum il-Qmis Roża u ċ-ċelebrazzjoni tan-nisa fid-dipartiment kollu fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa.​

L-Assoċjazzjoni Atletika tagħna ospitat ukoll sensiela ta’ tournaments biex jgħinu liż-żgħażagħ jimpenjaw ruħhom fl-isport.​

Il-Komunità ingaġġ Diviżjoni bdiet tgħin lil Victoria Meet Your VicPD. Dawn il-karigi jintroduċu uffiċjali, persunal ċivili u voluntiera fil-komunità li naqdu. Kull profil jaqsam ftit dwar il-ħajja tal-persuna profilata, jenfasizza l-attributi uniċi tagħhom u jgħin biex il-konnessjonijiet tagħna bejn in-nies u l-komunitajiet tagħna jikbru ftit eqreb. 

Fokus attwali

Il-fokus attwali tagħna fir-Rabat huwa Project Downtown Connect. Id-Diviżjonijiet tas-Servizzi tal-Komunità u l-Għassa ta 'VicPD bdew il-Proġett Downtown Connect, inizjattiva ta' sitt ġimgħat biex tikkonnettja man-negozji lokali u tiżdied il-preżenza viżibbli fiż-żona downtown.

Mill-bidu tal-proġett, l-uffiċjali ilhom iżuru negozji lokali u jisimgħu t-tħassib tagħhom, inkluż l-impatt li s-serq tal-bejgħ bl-imnut, il-kriminalità tal-proprjetà u d-diżordni fit-toroq għandhom fuq l-operat tan-negozju tagħhom. Huma ilhom ukoll jipprovdu pariri biex iżommu n-negozji tagħhom siguri.

Proġett Downtown Connect jibni fuq is-serje ta 'suċċess Downtown Connect u Holiday Connect li bdiet fil 2019 tard. Dawn il-proġetti nħolqu bi tweġiba għal tħassib min-negozji dwar serq bl-imnut, inkwiet, u mġiba aggressiva fil-qalba taċ-ċentru tal-belt. 

Il-Proġett Downtown Connect għandu uffiċjali bil-mixi involuti man-negozji sebat ijiem fil-ġimgħa sat-30 ta’ Ġunju.

Fl-aħħar tal-ewwel kwart aħna 1.8 fil-mija fuq il-baġit approvat minn kunsilli, immexxija parzjalment minn mhux kontrollabbli nefqiet suġġett għal tnaqqis fil-baġit bħal servizzi professjonali, manutenzjoni tal-bini u nefqa għall-irtirar. Barra minn hekk, l-infiq huwa aktar mill-baġit għall-ilbies protettiv u t-taħriġ, iżda inqas fit-tagħmir, komunikazzjonijiet u nefqa operattiva ġenerali. Il-pagi u s-sahra huma fil-baġit hekk kif nipprijoritizzaw ir-riżorsi tal-ewwel linja u nimplimentaw proġett pilota biex nissimplifikaw ir-riżorsi operattivi tagħna.