Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt

Ir-rwol tal-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt huwa li jipprovdi sorveljanza ċivili għall-attivitajiet tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat, f’isem ir-residenti ta’ Esquimalt u r-Rabat. L-Att dwar il-Pulizija jagħti lill-Bord l-awtorità li:
  • Jwaqqaf dipartiment tal-pulizija indipendenti u jaħtar il-kap kuntistabbli u kuntistabbli u impjegati oħra;
  • Jidderieġi u jissorvelja lid-Dipartiment biex jiżgura l-infurzar tal-ordinamenti muniċipali, il-liġijiet kriminali u l-liġijiet tal-Kolumbja Brittanika, iż-żamma tal-liġi u l-ordni; u l-prevenzjoni tal-kriminalità;
  • Iwettaq rekwiżiti oħra kif speċifikat fl-Att u leġiżlazzjoni rilevanti oħra; u
  • Ikollha rwol ewlieni biex tiżgura li l-organizzazzjoni twettaq l-azzjonijiet u l-attivitajiet tagħha b'mod aċċettabbli.

Il-Bord jopera taħt is-sorveljanza tad-Diviżjoni tas-Servizzi tal-Pulizija tal-Ministeru tal-Ġustizzja tal-BC li hija responsabbli għall-Bordijiet tal-Pulizija u l-pulizija fil-BC. Il-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt (Bord) huwa responsabbli biex jipprovdi servizzi tal-pulizija u tal-infurzar tal-liġi għall-muniċipalitajiet ta’ Esquimalt u Victoria.

Membri:

Is-Sindku Lisa Tgħin, Ko-President Ewlieni

Is-Sindku Lisa Helps serva bħala Sindku tar-Rabat mill-2014 u kienet Kunsilliera tal-belt mill-2011-2014. Hija tmexxi lil Victoria b'lenti orjentata lejn il-futur, taħdem biex tiżgura li l-belt tkun prospera, sostenibbli u akkoljenti. Sindku Jgħin jipprijoritizza l-kollaborazzjoni u jġib flimkien firxa diversa ta’ mexxejja tal-komunità biex imexxu belt effiċjenti u biex javvanzaw programmi ambizzjużi bħal żvilupp ekonomiku ffukat fuq il-futur, azzjoni klimatika, akkomodazzjoni affordabbli, u rikonċiljazzjoni mal-popli Indiġeni.

Is-Sindku Barbara Desjardins, Viċi Ko-Chairperson

Wara li serviet tliet snin fil-Kunsill Muniċipali ta’ Esquimalt, Barb Desjardins ġiet elett għall-ewwel Sindku ta’ Esquimalt f’Novembru tal-2008. Hija ġiet eletta mill-ġdid bħala Sindku fl-2011, 2014, u 2018 biex b’hekk kienet l-itwal Sindku konsekuttiv tagħha f’Esquimalt. Tul il-karriera eletta tagħha, ilha magħrufa għall-aċċessibbiltà, l-approċċ kollaborattiv u l-attenzjoni personali tagħha għall-kwistjonijiet imqajma mill-kostitwenti tagħha. Bħala impjegat pubbliku, Barb huwa ggwidat minn tliet regoli: tagħti attenzjoni personali lill-kwistjonijiet; kun parteċipant viżibbli u attiv fil-komunità tiegħek; u tkun avukat qawwi tal-komunità Esquimalt.

Hija ġiet eletta fl-2016 u l-2017 bħala ċ-Chairperson tal-Bord tad-Distrett Reġjonali Kapitali (CRD) bħalissa hija membru ta’ diversi kumitati fis-CRD, kif ukoll l-Awtorità tal-Port ta’ Greater Victoria, l-Assoċjazzjoni tar-Relazzjonijiet tax-Xogħol ta’ Greater Victoria, u t-Trattat ta’ Te'mexw. Kumitat Konsultattiv.

Is-Sindku Desjardins għandu sfond bħala fiżjoterapista, u matul is-snin kien sid ta’ erba’ kliniki tal-fiżjoterapija fir-reġjun. Fil-ħajja tal-familja u professjonali tagħha, Barb hija avukat b'saħħtu għal ħajja attiva u b'saħħitha.

Sean Dhillon

Sean huwa Specialist Mortgage tat-tieni ġenerazzjoni bi kważi 20 sena esperjenza li jassisti lill-Kanadiżi minn kosta għal kosta. Imwieled f'Vancouver minn omm waħedha ta' l-Asja t'Isfel immigrant li taħdem iebes, Sean huwa Gżira kburi li attenda l-iskola sekondarja u l-kulleġġ hawn u ilu involut fis-servizzi komunitarji minn meta kellu seba' snin. Preċedentement Sean kien il-President taċ-Ċentru tal-Assalt Sesswali tar-Rabat, jaħdem flimkien mal-persunal biex joħloq u jimplimenta l-ewwel u l-unika Klinika tal-Assalt Sesswali tal-Kanada. Huwa l-Viċi President tal-Threshold Housing Society, jassisti żgħażagħ vulnerabbli f’riskju ta’ bla dar, jissorvelja t-tkabbir tagħha minn żewġ għal erba’ djar taż-żgħażagħ madwar Greater Victoria u jistabbilixxi sponsorships ta’ finanzjament korporattiv u lokali fit-tul. Bħalissa Sean huwa Direttur tal-Bord/Teżorier f'PEERS, l-aktar reċentement jiċċelebra l-bini li għadu kif ġie rinnovat u l-espansjoni tal-kċina tal-komunità f'Esquimalt. Huwa Direttur tal-Bord fiċ-Ċentru tat-Trauma tal-Irġiel, l-uniku ċentru tal-Gżira ta’ Vancouver li jaqdi s-superstiti identifikati mill-irġiel ta’ attakk sesswali li ġie rilokat fi spazju akbar u aktar inklużiv biex iservi aħjar lill-komunità. Fl-2018, Sean kofunda u ppreżenta waħda mill-konferenzi #Metoo ta’ suċċess tal-Kanada li jinvolvu rġiel u subien fl-Università tar-Rabat, li jinvolvu t-tliet livelli tal-gvern u fil-linji kollha tal-partit. Ix-xogħol tiegħu wasslitu biex jikkollabora mal-Ministru Federali tan-Nisa u l-Ekwità bejn is-Sessi f'Toronto biex jgħinhom jassistu lill-impjegati federali tagħhom fl-era #Metoo.

Charla Huber

Charla Huber hija d-Direttur tal-Komunikazzjoni u r-Relazzjonijiet Indiġeni għal M'akola Housing Society, l-akbar fornitur Indiġenu ta' akkomodazzjoni affordabbli f'BC. Hija attur ewlieni f'M'akola fil-bini ta' relazzjonijiet mal-Ewwel Nazzjonijiet, u fil-faċilitazzjoni ta' relazzjonijiet ma' muniċipalitajiet, negozji, u organizzazzjonijiet. Charla tikteb kolonna ta’ kull ġimgħa fil-gazzetta Times Colonist li ħafna drabi tenfasizza kwistjonijiet Indiġeni. Il-familja tagħha hija minn Fort Chipewyan, AB, u għandha għeruq kemm tal-Ewwel Nazzjonijiet kif ukoll tal-Inuit.

Doug Crowder (Maħtur Muniċipali: Esquimalt)

Is-Sur Crowder mar minn Toronto għal Esquimalt fl-2004 biex jaħdem għar-Ralmax Group of Companies bħala eżekuttiv anzjan sal-irtirar tiegħu fl-2015. Waqt li kien jgħix f'Ontario, ħadem bħala Direttur, VP, u CFO f'diversi kumpaniji. Il-kwalifiki akkademiċi jinkludu nomina CPA, MBA minn Queen University, u nomina ICD.D minn Rotman School of Management. L-esperjenza tal-Bord tinkludi s-servizz fil-Bord tal-Varja (korp kważi-ġudizzjarju li huwa indipendenti mill-City Hall) għall-Township ta’ Esquimalt u l-presidenza bħala President tal-Kumitat tal-Verifika tal-Awtorità tal-Port ta’ Greater Victoria. L-involviment tal-komunità tal-passat jinkludi volontarjat mal-Ħabitat għall-Umanità, City Green Solutions, Songhees Nation, u Silver Threads Service Society.

Micayla Hayes

Micayla hija l-President u l-Kap Eżekuttiv tal-iskola tal-ikel u tal-catering ta’ The London Chef li tinsab fiċ-ċentru ta’ Victoria. Hija għandha l-Baċellerat fl-Arti u l-Master tal-Arti tagħha fil-Kriminoloġija u għandha esperjenza ta’ ħidma ma’ programmi ta’ ġustizzja restorattiva. Bħalissa hija Mexxej/Faċilitatur tal-Programm fiċ-Ċentru ta’ Korrezzjoni Reġjonali tal-Gżira ta’ Vancouver.

Paul Schachter

Paul huwa avukat irtirat li pprattika għal aktar minn 40 sena fil-Kanada u l-Istati Uniti, li jispeċjalizza fid-drittijiet tal-bniedem, ir-relazzjonijiet tax-xogħol, u s-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim. Jaħdem mill-qrib ħafna mal-komunità l-Iswed u huwa avukat għall-anti-razziżmu. Huwa temm taħriġ fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti mill-JIBC, huwa Harvard mħarreġ fin-negozjati, u rċieva Juris Doctor mill-Università ta 'Rutgers. Bħalissa jinsab fuq il-bordijiet tal-BC Black History Awareness Society, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Mużika tas-Sumer tar-Reġjun tal-Paċifiku, u l-Assessuri u l-Fornituri tal-Assoċjazzjoni Kanadiża tal-Assistenza Medika fil-Mutu (MAiD).

Isabella Lee (Maħtur Muniċipali: Victoria)

Isabella għandha sfond bħala organizzatur tal-komunità. Hija serviet fil-Bord tal-Gvernaturi tal-UVic, kif ukoll f’diversi karigi fis-Soċjetà Studenti tal-UVic. Isabella bħalissa tappoġġja l-komunità tagħha permezz tax-xogħol lokali u sservi bħala l-Konsulent tar-Relazzjonijiet Pubbliċi u l-Komunikazzjoni għall-Girl Guides tal-Kanada – BC Council.

Ikkuntatjana

850 Vjal il-Kaledonja
Victoria, BC V8T 5J8
email: [protett bl-email]
Telefon: (250) 995-7217

Laqgħat tal-Bord u Minuti
Stqarrijiet tal-Aħbarijiet tal-Bord tal-Pulizija