Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt

Ir-rwol tal-Bord tal-Pulizija tar-Rabat u Esquimalt (Bord) huwa li jipprovdi sorveljanza ċivili għall-attivitajiet tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat, f’isem ir-residenti ta’ Esquimalt u r-Rabat. Il- Att dwar il-Pulizija jagħti lill-Bord l-awtorità li:
  • Jwaqqaf dipartiment tal-pulizija indipendenti u jaħtar il-kap kuntistabbli u kuntistabbli u impjegati oħra;
  • Tidderieġi u tissorvelja d-dipartiment biex tiżgura l-infurzar tal-ordinamenti muniċipali, il-liġijiet kriminali u l-liġijiet tal-Kolumbja Brittanika, iż-żamma tal-liġi u l-ordni; u l-prevenzjoni tal-kriminalità;
  • Iwettaq rekwiżiti oħra kif speċifikat fl-Att u leġiżlazzjoni rilevanti oħra; u
  • Ikollha rwol ewlieni biex tiżgura li l-organizzazzjoni twettaq l-azzjonijiet u l-attivitajiet tagħha b'mod aċċettabbli.

Il-Bord jopera taħt is-sorveljanza tad-Diviżjoni tas-Servizzi tal-Pulizija tal-Ministeru tal-Ġustizzja tal-BC li hija responsabbli għall-Bordijiet tal-Pulizija u l-pulizija fil-BC. Il-Bord huwa responsabbli biex jipprovdi servizzi tal-pulizija u tal-infurzar tal-liġi għall-muniċipalitajiet ta’ Esquimalt u Victoria.

Membri:

Is-Sindku Barbara Desjardins, Ko-President Ewlieni

Wara li serviet tliet snin fil-Kunsill Muniċipali ta’ Esquimalt, Barb Desjardins ġiet eletta għall-ewwel darba Sindku ta’ Esquimalt f’Novembru tal-2008. Ġiet eletta mill-ġdid bħala Sindku fl-2011, 2014, 2018, u 2022 biex b’hekk kienet l-itwal Sindku konsekuttiv tagħha f’Esquimalt. Kienet iċ-Chairperson tal-Bord tad-Distrett Reġjonali Kapitali [CRD], eletta kemm fl-2016 kif ukoll fl-2017. Matul il-karriera eletta tagħha, ilha magħrufa għall-aċċessibbiltà, l-approċċ kollaborattiv, u l-attenzjoni personali tagħha għall-kwistjonijiet imqajma mill-kostitwenti tagħha. Fil-ħajja tal-familja u professjonali tagħha, Barb hija avukat b'saħħtu għal ħajja attiva u b'saħħitha.

Is-Sindku Marianne Alto, Viċi Ko-President

Marianne hija faċilitatur mill-kummerċ ma 'lawrji universitarji fil-liġi u x-xjenza. Negozjanti attiva fil-kawżi tal-komunità għal għexieren ta’ snin, Marianne ġiet eletta għall-ewwel darba fil-Kunsill tal-Belt ta’ Victoria fl-2010 u Sindku fl-2022. Ġiet eletta fil-Bord tad-Distrett Reġjonali Kapitali mill-2011 sal-2018, fejn ippresediet it-Task Force speċjali tagħha dwar ir-Relazzjonijiet tal-Ewwel Nazzjonijiet. . Marianne hija attivista tul il-ħajja li tappoġġja bil-qawwa l-ekwità, l-inklużjoni u l-ġustizzja għal kulħadd.

Sean Dhillon – Appuntat Provinċjali

Sean huwa Bankier tat-tieni ġenerazzjoni u Żviluppatur tal-Proprjetà tat-tielet ġenerazzjoni. Imwieled minn omm waħedha tal-Asja t'Isfel immigrant li taħdem iebes, Sean huwa kburi li kien involut fis-servizzi tal-komunità u l-ġustizzja soċjali minn meta kellu seba' snin. Sean huwa persuna awto-identifikata b'diżabilità inviżibbli u viżibbli. Sean huwa l-president tal-passat taċ-Ċentru tal-Assalt Sesswali tar-Rabat u l-Viċi President tal-passat tat-Threshold Housing Society. Matul il-mandat tiegħu huwa mexxa l-ħolqien tal-unika Klinika tal-Assalt Sesswali tal-pajjiż u rdoppja n-numru ta’ djar taż-żgħażagħ disponibbli fis-CRD. Sean huwa Direttur tal-Bord/Teżorier f'PEERS, President taċ-Ċentru tat-Terapia tal-Irġiel, Segretarju tal-Alleanza biex Tieqaf il-Persuni bla dar madwar Greater Victoria, u Direttur tal-Bord f'HeroWork Canada.

Sean għandu n-nomina tiegħu ta' Istitut tad-Diretturi Korporattivi mill-Iskola tal-Ġestjoni ta' Rotman, u għandu esperjenza fil-Governanza, DEI, Finanzi ESG, Verifika u Kumpens. Sean huwa l-President tal-Governanza tal-Bord tal-Pulizija ta’ Victoria & Esquimalt u membru tal-Assoċjazzjoni Kanadiża tal-Governanza tal-Pulizija.

Micayla Hayes – Viċi-President

Micayla Hayes hija negozjant u konsulent li jispeċjalizza fl-iżvilupp tal-kunċett, it-tkabbir strateġiku, u l-ġestjoni tal-bidla organizzattiva. Hija l-fundatriċi u tmexxi l-London Chef Inc., operazzjoni dinamika li toffri edukazzjoni kulinari, divertiment, u programmazzjoni innovattiva madwar id-dinja.

B'BA mill-Università ta' Toronto u MA mill-King's College ta' Londra, it-tnejn fil-Kriminoloġija, għandha sfond qawwi ta' riċerka u esperjenza estensiva fil-kriminoloġija teoretika u applikata. Ħadem maċ-Ċentru għall-Istudji dwar il-Kriminalità u l-Ġustizzja f’Londra fuq proġett ikkummissjonat b’mod konġunt mill-Aġenzija tal-Kriminalità Organizzata Serja u l-Pulizija Metropolitana, hija faċilitatur imħarreġ tal-ġustizzja ristorattiva, u fasslet u ppilotat programmi ta’ rijabilitazzjoni li jappoġġjaw ir-riintegrazzjoni komunitarja għall-istituzzjonijiet korrettivi.

Micayla għandha esperjenza sinifikanti fir-rwoli ta’ governanza u tmexxija. Minbarra r-rwol attwali tagħha mal-Bord tal-Pulizija, hija Segretarju tal-BC Association of Police Boards, u hija membru ta’ diversi kumitati komunitarji fosthom il-Victoria Youth Court & Family Justice Committee u l-Destination Greater Victoria Finance Committee.

Paul Faoro – Appuntat Provinċjali

Paul Faoro huwa Prinċipal ta' PWF Consulting, li jipprovdi lill-organizzazzjonijiet f'BC bi gwida strateġika dwar kwistjonijiet kumplessi ta' relazzjonijiet tax-xogħol, kwistjonijiet ta' impjieg, relazzjonijiet mal-partijiet interessati, u kwistjonijiet ta' governanza. Qabel ma waqqaf PWF Consulting fl-2021, Paul kellu l-pożizzjoni ta’ President u CEO mad-diviżjoni BC tal-Unjoni Kanadiża tal-Impjegati Pubbliċi (CUPE).

Matul il-karriera tiegħu ta’ 37 sena, Paul kellu bosta karigi eletti fil-livelli kollha fi ħdan il-CUPE u l-moviment tax-xogħol usa’ inkluż bħala Viċi President Ġenerali ta’ CUPE National, u bħala Uffiċjal mal-Federazzjoni tax-Xogħol BC. Paul għandu esperjenza vasta fil-bord u l-governanza kif ukoll taħriġ fit-tmexxija, il-proċedura parlamentari, il-liġi tax-xogħol, id-drittijiet tal-bniedem u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Tim Kituri – Appuntat Provinċjali

Tim huwa l-Maniġer tal-Programm tal-programm tal-Master of Global Management fl-Iskola tan-Negozju fl-Università Royal Roads, rwol li ilu jokkupa mill-2013. Waqt li kien qed jaħdem fir-Road Roads, Tim temm il-Master tiegħu fil-Komunikazzjoni Internazzjonali u Interkulturali, filwaqt li rriċerka l-post- vjolenza elettorali f’pajjiżu l-Kenja. Tim beda l-karriera tiegħu fl-akkademja fl-Università ta’ Saint Mary f’Halifax, Nova Scotia. Matul il-mandat tiegħu ta’ seba’ snin, ħadem f’diversi dipartimenti u rwoli, mill-Uffiċċju tal-Alumni u l-Affarijiet Esterni, id-dipartiment tal-Eżekuttiv u l-Iżvilupp Professjonali, u bħala assistent ta’ tagħlim fl-iskola tan-negozju.

Tim għandu Master of Arts fil-Komunikazzjoni Internazzjonali u Interkulturali mir-Royal Roads University, Baċellerat fil-Kummerċ bi speċjalizzazzjoni tal-Marketing mill-Università ta’ Santa Marija, Baċellerat fil-Komunikazzjoni bi speċjalizzazzjoni fir-Relazzjonijiet Pubbliċi minn Daystar University, u Ċertifikat ta’ Gradwat fil-Coaching Eżekuttiv, bi Kors ta’ Coaching Avvanzat fil-Coaching ta’ Team u Grupp mir-Royal Roads University.

Elizabeth Cull – Appuntata Provinċjali

Elizabeth qattgħet il-karriera edukattiva u tax-xogħol kollha tagħha fil-qasam tal-politika pubblika bħala impjegata, min iħaddem, voluntiera, u uffiċjal elett. Kienet il-Ministru tas-Saħħa tal-BC mill-1991-1992 u l-Ministru tal-Finanzi tal-BC mill-1993-1996. Kienet ukoll konsulent għal uffiċjali eletti, impjegati pubbliċi, organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ, gvernijiet lokali u Indiġeni, u korporazzjonijiet privati. Bħalissa hija l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Komunità Burnside Gorge.

Holly Courtright - Appuntat Muniċipali (Esquimalt)

Holly temmet BA fl-Istudji Ingliżi u Ambjentali fl-Università ta’ Victoria, Masters tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-Università ta’ Sydney, u Ċertifikat ta’ Gradwati fil-Coaching Eżekuttiv fir-Royal Roads University. Hi kkumplimentat l-edukazzjoni tagħha b’xogħol ta’ korsijiet addizzjonali fil-konsulenza, il-medjazzjoni u n-negozjati mir-Rood Roads u l-Istitut tal-Ġustizzja ta’ BC. Ħames snin ilu, wara aktar minn 20 sena fil-Gvern Muniċipali, Holly bdiet ir-rwol attwali tagħha bħala Konsulent Real Estate u Coach tat-Tmexxija. Hija s-servizzi tal-Gżira ta 'Vancouver u l-Gżejjer tal-Golf.

Preċedentement Holly serva fuq Bordijiet għal Leadership Victoria u l-Bdiewa Esquimalt Market. Kienet il-President tal-CUPE Lokali 333, u bħalissa hija l-President tal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Esquimalt. Hija vvjaġġat waħedha f’aktar minn 30 pajjiż, qasmet l-Oċean Atlantiku, u f’xi okkażjonijiet tkompli avventura barra minn Malta.

Dale Yakimchuk - Appuntat Muniċipali (Victoria)

Dale Yakimchuk huwa student tul il-ħajja b'aktar minn 15-il sena ta' esperjenza fir-Riżorsi Umani f'varjetà ta' rwoli inklużi Ġenerali tar-Riżorsi Umani, Konsulent tad-Diversità, Riabilitazzjoni Vokazzjonali u Pjazzament ta' Impjegati, Benefiċċji u Pensjoni, u Konsulent dwar Kumpens. Għallem ukoll korsijiet tar-Riżorsi Umani bħala għalliem ta’ Edukazzjoni Kontinwa fil-livell post-sekondarju u f’din il-kapaċità ġiet onorata b’Premju għall-Istruttur ta’ Eċċellenza. Qabel ma għamlet tranżizzjoni ta’ karriera għar-Riżorsi Umani, hija kienet impjegata bħala tim leader għal aktar minn seba’ snin f’aġenzija ta’ Pariri dwar l-Impjiegi għal individwi involuti fis-Sistema tas-Saħħa Mentali. Esperjenza oħra ta’ servizzi soċjali kienet tinkludi ħidma fi ħdan is-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali u bħala Residential Youth Worker ma’ tfal f’kura residenzjali.

Dale għandu Master's tal-Edukazzjoni Kontinwa (Tmexxija u Żvilupp) u Baċellerat fl-Edukazzjoni (Adulti), diplomi fix-Xjenzi tal-Imġieba (testijiet psikoloġiċi/vokazzjonali/edukattivi) u Servizzi Soċjali, u ċertifikati fit-Tagħlim tal-Ingliż Overseas, Benefiċċji tal-Impjegati, u Amministrazzjoni tal-Persunal . Hija tkompli l-edukazzjoni u t-tagħlim kontinwi tagħha billi tlesti varjetà ta’ korsijiet u workshops ta’ interess ġenerali inklużi l-Kanada Indiġena, Queering Identities: LGBTQ+ Sexuality and Gender Identity, Understanding and Managing the Stresses of Police Work, u Science Literacy permezz ta’ Coursera.