Servizzi

Irrapporta Inċident Online

Għandek bżonn tirrapporta inċident, imma ma tistax tidħol fl-istazzjon u ma tridx tistenna fuq it-telefon? Irrapporta direttament mill-kompjuter, smartphone jew tablet tiegħek.

Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat iwettaq Police Information Checks għar-residenti tal-Belt Victoria u Township ta’ Esquimalt biss. Dawk li mhumiex residenti għandhom japplikaw għall-aġenzija tal-pulizija lokali tagħhom.

Talba għal Ritorn ta' Proprjetà

Il-prospetti kollha tal-proprjetà jeħtieġu appuntament skedat. Biex titlob appuntament, jekk jogħġbok imla l-formola onlajn sabiex l-istaff tagħna tas-Sezzjoni tal-Esibijiet ikun jista’ jirranġa ħin xieraq miegħek.

Libertà tal-Informazzjoni

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jappoġġja u jħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u trasparenti mal-pubbliku. Nifhmu li minn żmien għal żmien, isiru talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni bl-implikazzjoni li l-informazzjoni li qed tintalab hija fl-interess pubbliku u importanti li l-pubbliku jkun jaf.