Libertà tal-Informazzjoni

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jappoġġja u jħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u trasparenti mal-pubbliku. Nifhmu li minn żmien għal żmien, isiru talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni bl-implikazzjoni li l-informazzjoni li qed tintalab hija fl-interess pubbliku u importanti li l-pubbliku jkun jaf. F'dak l-ispirtu, id-Dipartiment se jiffaċilita aktar dak l-għan billi jqiegħed talbiet FOI għal informazzjoni oħra għajr informazzjoni personali fuq din il-websajt, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tkun disponibbli b'mod aktar wiesa' għall-pubbliku.

L-Att huwa maħsub li jkun l-aħħar triq. Għandu jintuża meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli permezz ta' proċeduri oħra ta' aċċess.

Talba għall-FOI

Kif tagħmel Talba għal-Libertà ta' Informazzjoni

Talba għall-aċċess għall-informazzjoni taħt l-Att trid issir bil-miktub. Tista' tuża a Formola ta' Talba tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat u email il-kopja ffirmata lil [protett bl-email]

It-taqsima tal-informazzjoni u l-privatezza ma taċċettax jew tirrikonoxxi talbiet għal informazzjoni jew korrispondenza oħra permezz tal-posta elettronika jew l-internet.

Jekk tixtieq tagħmel talba għal informazzjoni, jekk jogħġbok ikteb fl-indirizz li ġej:

Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat
850 Vjal il-Kaledonja
Rabat, BC V8T 5J8
Kanada
 ATTENZJONI: Taqsima Informazzjoni u Privatezza

Jekk jogħġbok agħmel it-talba tiegħek speċifika kemm jista' jkun. Jekk disponibbli, jekk jogħġbok ipprovdi n-numri tal-każ, id-dati u l-indirizzi eżatti kif ukoll l-ismijiet jew in-numri tal-uffiċjali involuti. Dan jgħinna biex inwettqu tfittxija preċiża għall-informazzjoni mitluba. Skont l-Att, il-korpi pubbliċi għandhom 30 jum ta' xogħol biex jirrispondu għat-talba tiegħek u f'ċerti ċirkostanzi tista' tapplika estensjoni ta' 30 jum ta' xogħol.

Personali Informazzjoni

Jekk titlob rekords personali dwarek innifsek, l-identità tiegħek trid tiġi vverifikata biex jiġi żgurat li l-aċċess qed jiġi pprovdut lill-persuna t-tajba. Inti tintalab tipproduċi identifikazzjoni personali bħal liċenzja tas-sewwieq jew passaport. Dan jista' jsir jew meta tissottometti t-talba tiegħek jew meta tiġbor it-tweġiba tagħna.

Informazzjoni Li Mhux Se Tiġi Ipprovduta

Jekk ir-rekord li titlob ikun fih informazzjoni personali dwar xi ħadd ieħor, u tkun invażjoni mhux raġonevoli tal-privatezza personali ta’ dik il-persuna li tipprovdi dik l-informazzjoni personali, l-aċċess għal dik l-informazzjoni mhux se jingħata mingħajr kunsens bil-miktub jew Ordni tal-Qorti.

L-Att fih eżenzjonijiet oħra li jista’ jkollhom jiġu kkunsidrati skont in-natura tat-talba, inklużi eżenzjonijiet li jipproteġu ċerti tipi ta’ informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi.

miżati

L-Att FOIPP jipprovdi lill-individwi b'aċċess għall-informazzjoni personali tagħhom stess mingħajr ħlas. Aċċess għal informazzjoni oħra jista' jkun suġġett għal ħlas. Jekk m'intix sodisfatt bir-risposta tad-Dipartiment għat-talba tiegħek tista' titlob lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Privatezza tal-BC biex jirrevedi d-deċiżjonijiet tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat dwar it-talba tiegħek.

Informazzjoni Maħruġa Preċedentement

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jappoġġja u jħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u trasparenti mal-pubbliku. Nifhmu li minn żmien għal żmien, it-talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni jsiru fuq il-bażi li l-informazzjoni li qed tintalab tkun fl-interess pubbliku. Filwaqt li jirrikonoxxi dan, id-Dipartiment se jkompli jiffaċilita dak l-għan billi jpoġġi l-biċċa l-kbira tat-talbiet FOI għal informazzjoni ġenerali tad-dipartiment tal-pulizija fuq din il-websajt.