Informazzjoni Maħruġa Preċedentement

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jappoġġja u jħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u trasparenti mal-pubbliku. Nifhmu li minn żmien għal żmien, it-talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni jsiru fuq il-bażi li l-informazzjoni li qed tintalab tkun fl-interess pubbliku. Filwaqt li jirrikonoxxi dan, id-Dipartiment se jkompli jiffaċilita dak l-għan billi jpoġġi l-biċċa l-kbira tat-talbiet tal-FOI għal informazzjoni ġenerali tad-dipartiment tal-pulizija fuq din il-websajt, sabiex jiżgura li l-informazzjoni tkun disponibbli b’mod aktar wiesa’ għall-pubbliku. Jekk jogħġbok innota li talbiet relatati ma' informazzjoni personali jew informazzjoni li tista' tagħmel ħsara lil kwistjoni ta' infurzar tal-liġi mhux se jiġu ppubblikati.

data

isem deskrizzjoni data
PDF Talba għal-Libertà ta' Informazzjoni dwar id-dwal ta' viżibilità blu għal vetturi VicPD. Jannar 20, 2020
Dokument Excel Rimunerazzjoni u spejjeż għall-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat li qalgħu aktar minn $75,000 fis-sena kalendarja 2018. Ta’ min jinnota li s-salarji T4 huma bbażati fuq il-kumpens u l-benefiċċji taxxabbli kollha riċevuti. Dan ikun jinkludi kwalunkwe ħlas retroattiv u allowances għall-irtirar skont kwalunkwe ftehim kuntrattwali jew kollettiv. L-ispejjeż jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, taħriġ, konferenzi u xogħol barra mir-Rabat. Settembru 03, 2019
Dokument Excel Rimunerazzjoni u spejjeż għall-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat li qalgħu aktar minn $75,000 fis-sena kalendarja 2017. Ta’ min jinnota li s-salarji T4 huma bbażati fuq il-kumpens u l-benefiċċji taxxabbli kollha riċevuti. Dan ikun jinkludi kwalunkwe ħlas retroattiv u allowances għall-irtirar skont kwalunkwe ftehim kuntrattwali jew kollettiv. L-ispejjeż jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, taħriġ, konferenzi u xogħol barra mir-Rabat. April 15, 2019
PDF Rimunerazzjoni u spejjeż għall-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat li qalgħu aktar minn $75,000 fis-sena kalendarja 2016. Ta’ min jinnota li s-salarji T4 huma bbażati fuq il-kumpens u l-benefiċċji taxxabbli kollha riċevuti. Dan ikun jinkludi kwalunkwe ħlas retroattiv u allowances għall-irtirar skont kwalunkwe ftehim kuntrattwali jew kollettiv. L-ispejjeż jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, taħriġ, konferenzi u xogħol barra mir-Rabat. Settembru 20, 2017
PDF Spejjeż taż-Żjara Irjali Jannar 12, 2017
FOI 13-0580 Rimunerazzjoni u spejjeż għall-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat li qalgħu aktar minn $75,000 fis-sena kalendarja 2012. Ta’ min jinnota li s-salarji T4 huma bbażati fuq il-kumpens u l-benefiċċji taxxabbli kollha riċevuti. Dan ikun jinkludi kwalunkwe ħlas retroattiv u allowances għall-irtirar skont kwalunkwe ftehim kuntrattwali jew kollettiv. L-ispejjeż jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, taħriġ, konferenzi u xogħol barra mir-Rabat. Jannar 27, 2014
FOI 12-651 Rimunerazzjoni u spejjeż għall-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat li qalgħu aktar minn $75,000 fis-sena kalendarja 2011. Ta’ min jinnota li s-salarji T4 huma bbażati fuq il-kumpens u l-benefiċċji taxxabbli kollha riċevuti. Dan ikun jinkludi kwalunkwe ħlas retroattiv u allowances għall-irtirar skont kwalunkwe ftehim kuntrattwali jew kollettiv. L-ispejjeż jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, taħriġ, konferenzi u xogħol barra mir-Rabat. Jannar 04, 2013
FOI 12-403 Dokumenti relatati mal-iżvilupp tal-politika/linji gwida għall-użu ta’ sistemi awtomatizzati ta’ rikonoxximent tal-pjanċa tal-liċenzja. Awissu 23, 2012