Informazzjoni għal min iħaddem

Huwa rrakkomandat li min iħaddem/aġenziji jaċċetta biss formoli oriġinali tal-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija mingħand l-applikanti. Id-dokument oriġinali se jkun intaljat bi crest “VICTORIA POLICE DEPARTMENT” biex tiġi żgurata l-awtentiċità, barra minn hekk se jkun hemm timbru tad-data oriġinali.

Peress li xi applikanti jeħtieġu l-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija tagħhom għal diversi impjegaturi/aġenziji, min iħaddem jista’ jaċċetta fotokopji. Madankollu, l-applikant għandu jipproduċi d-dokument oriġinali għall-verifika tal-awtentiċità. Mhuwiex importanti għal min kien qed jitlesta l-kontroll iżda li l-livell korrett ta' verifiki tlesta (jiġifieri Skrinjar tas-Settur Vulnerabbli). Ħossok liberu li taċċetta kopja (ibbażata fuq il-kriterji ta' hawn fuq) li tkun tlestiet għal aġenzija differenti sakemm iċ-ċekk ma jkunx skadut.

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat ma jpoġġix data ta’ skadenza fuq Kontrolli ta’ Informazzjoni tal-Pulizija kompluti. Ir-responsabbiltà hija f'min iħaddem/aġenzija li tistabbilixxi linji gwida dwar kemm ilu ġie prodott kontroll tar-rekords tal-pulizija u għadu aċċettabbli għas-sottomissjoni.

Huwa possibbli li persuna jista' jkollha kundanna nnutata fil-kategorija waħda u xorta tkun negattiva fuq kundanna ta' reat sesswali maħfra għall-iskrining tas-Settur Vulnerabbli. Hemm kaxxa li se tiġi ċċekkjata jekk tlestiet screening tas-Settur Vulnerabbli b'riżultati negattivi. Jekk verifika tiżvela reat sesswali maħfra “possibbli” l-applikant ma jkunx jista’ jirċievi ċ-ċekk CR mimlija lura mingħandna sakemm ikun sar paragun tal-marki tas-swaba’.

Jekk hemm ittri mehmuża dwar l-informazzjoni dwar il-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija dan jiġi nnutat fuq il-formola oriġinali u bħala persuna li tħaddem għandek tkun qed tiżgura li tara dawn l-annessi. Huma jipprovdu informazzjoni li hija pertinenti għalik.

Huwa bil-qawwa irrakkomanda li jekk l-informazzjoni dwar applikant żvelata fi “Żvelar ta’ Indiċijiet tal-Pulizija Lokali” ma jkunx fiha biżżejjed dettall biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-aġenzija tiegħek, għandek tordna lill-applikant biex iwettaq talba għall-Aċċess għall-Informazzjoni jew il-Libertà tal-Informazzjoni mal-aġenzija tal-pulizija nnutata. Jekk aħna ninnotifikaw li l-informazzjoni possibilment teżisti u min iħaddem jonqos milli jikseb din l-informazzjoni, jistgħu jkunu qed jiftħu lilhom infushom għal kwistjonijiet ta’ responsabbiltà.

Il-PD ta' Victoria mhux permess li jiddiskuti riżultati speċifiċi tal-kontroll tar-rekords tal-pulizija ma' ħadd ħlief l-applikant.

Iċċekkja għal Kundanni

Jekk organizzazzjoni tiddetermina li verifika biss għal kundanni hija meħtieġa, dan jista 'jinkiseb permezz tal-RCMP jew kumpanija privata akkreditata billi tissottometti marki tas-swaba' lis-"Servizzi ta' Identifikazzjoni fil-Ħin Reali Kriminali Kanadiżi" tal-RCMP.