Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija2024-01-25T11:56:15-08:00

Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija

Hemm 2 Tipi ta' Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija (PIC)

 1. Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli (VS)
 2. Kontrolli regolari (Mhux Vulnerabbli) ta' Informazzjoni tal-Pulizija (xi kultant imsejħa Kontrolli ta' Sfond Kriminali)

Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli (PIS-VS)

Fid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat aħna BISS jipproċessa Kontrolli ta’ Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli (PIC-VS) – dan huwa meħtieġ għal dawk li jaħdmu jew jagħmlu voluntiera f’pożizzjoni ta’ fiduċja jew awtorità fuq Nies Vulnerabbli.

Nies Vulnerabbli huwa definit mill-Att dwar ir-Rekords Kriminali bħala-

“persuna li, minħabba l-età [tagħhom], diżabilità jew ċirkostanzi oħra, kemm jekk temporanji jew permanenti,

(A) jinsab f’pożizzjoni ta’ dipendenza fuq ħaddieħor; jew

(B) inkella tkun f’riskju akbar mill-popolazzjoni ġenerali li ssirilha ħsara minn persuna f’pożizzjoni ta’ fiduċja jew awtorità lejha.”

Il-Kontrolli tal-Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli jsiru fil-ġurisdizzjoni fejn toqgħod, mhux fejn taħdem. Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat se jipproċessa applikazzjonijiet minn dawk li joqogħdu fil-Belt Victoria u Township ta’ Esquimalt biss.

Saanich, Oak Bay, Central Saanich, Sidney/North Saanich, u Langford/Metchosin, Colwood, u Sooke kollha għandhom aġenziji tal-Pulizija li jipproċessaw Kontrolli ta’ Informazzjoni tal-Pulizija għar-residenti tagħhom stess.

miżati

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat jaċċetta Debitu, Credit cards, u Cash. Jekk tħallas bi flus kontanti jekk jogħġbok ġib l-ammont eżatt – l-ebda bidla ma hija pprovduta.

Impjiegi: $70**
Dan jinkludi, studenti tal-practicum u familji li joqogħdu fid-dar.

**Jekk ikun meħtieġ it-teħid tal-marki tas-swaba’ biex jitlesta l-Iċċekkjar tal-Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli, jitħallas ħlas addizzjonali ta’ $25. Mhux il-kontrolli kollha tas-settur vulnerabbli jeħtieġu marki tas-swaba'. Ladarba nkunu rċevejna l-applikazzjoni tiegħek, aħna nikkuntattjawk għal appuntament jekk ikun meħtieġ.

Voluntier: Rinunzjat
Għandha tiġi pprovduta ittra mill-aġenzija tal-Volontieri. Ara X'għandek iġġib taqsima għal aktar informazzjoni.

X'għandek iġġib

dokumentazzjoni: Neħtieġu ittra jew email mingħand min iħaddmek/aġenzija tal-voluntiera li jeħtieġu Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli. L-ittra jew l-email trid tkun fuq letterhead tal-kumpanija jew minn indirizz elettroniku uffiċjali tal-kumpanija (jiġifieri mhux Gmail) u tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

 • isem l-organizzazzjoni, indirizz, u persuna ta 'kuntatt bin-numru tat-telefon
 • Ismek
 • data
 • deskrizzjoni qasira ta’ kif se tkun qed taħdem ma’ nies vulnerabbli
 • iddikjara jekk hux għal impjieg jew volontarjat

Identifikazzjoni: Jekk jogħġbok ġib miegħek żewġ (2) biċċiet ta’ Identifikazzjoni maħruġa mill-gvern – waħda minnhom RIDU jkollha stampa u prova tal-indirizz tar-Rabat/Esquimalt. Forom aċċettabbli ta 'ID jinkludu:

 • Liċenzja tas-sewwieq (kwalunkwe provinċja)
 • BC ID (jew ID provinċja oħra)
 • Passaport (kwalunkwe pajjiż)
 • Karta taċ-Ċittadinanza
 • Karta tal-Identità Militari
 • Karta tal-Istatus
 • Ċertifikat tat-twelid
 • Karta tal-Kura tas-Saħħa

Jekk jogħġbok innota – Il-Kontrolli tal-Informazzjoni tal-Pulizija ma jistgħux jitlestew mingħajr prova tal-identità b’ID tar-ritratti

Kif Applika

Online: Id-Dipartiment tal-Pulizija ta’ Victoria ssieħeb ma’ Triton Canada biex joffri lir-residenti tal-Belt ta’ Victoria u Township ta’ Esquimalt l-abbiltà li japplikaw u jħallsu għall-Iċċekkja tas-Settur tal-Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli tiegħek online hawn:

https://secure.tritoncanada.ca/v/public/landing/victoriapoliceservice/home

Jekk jogħġbok innota, jekk tapplika onlajn, il-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija tas-Settur Vulnerabbli li tlesti, jintbagħatlek email f'format PDF. Aħna mhux se nibagħtuha lil parti terza.

Min iħaddem jista' jiċċekkja l-awtentiċità tad-dokument hawn mypolicecheck.com/validate/victoriapoliceservice billi tuża l-ID tal-Konferma u l-ID tat-Talba li jinsabu fil-qiegħ tal-paġna 3 tal-kontroll komplut.

Jekk jogħġbok kun żgur li ttella' d-dokumentazzjoni ta' appoġġ korretta u li tgħix fil-Belt ta' Victoria jew Township ta' Esquimalt. Sottomissjonijiet skorretti u kontrolli tal-Informazzjoni tal-pulizija mhux vulnerabbli se jiġu rrifjutati u l-ħlas lura.

Fil-persuna: Jekk ma tixtieqx tapplika online, l-uffiċċju tagħna tal-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija jinsab fid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat, 850 Caledonia Ave, Victoria. Is-sigħat huma t-Tlieta, l-Erbgħa, u l-Ħamis mit-8:30am sat-3:30pm (magħluqa nofsinhar sas-1pm). *Jekk jogħġbok tattendix il-post tagħna ta' Esquimalt.

Biex tiffranka l-ħin, tista' tniżżel il-formola tal-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija u timlaha qabel ma tattendi l-uffiċċju tagħna.

Kontrolli ta' Informazzjoni tal-Pulizija Mhux Vulnerabbli (Regolari).

Kontrolli regolari ta' Informazzjoni tal-Pulizija Mhux Vulnerabbli japplikaw għal dawk li MA jaħdmux ma' Nies Vulnerabbli iżda li xorta għandhom bżonn verifika tal-kondotta għall-impjieg. Aħna MA Naċċettawx dawn l-applikazzjonijiet. Jekk jogħġbok ikkuntattja waħda mill-aġenziji akkreditati li ġejjin:

Il-Kummissarji
http://www.commissionaires.ca
250-727-7755

CERTN
https://mycrc.ca/vicpd

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ċempel l-uffiċċju tagħna tal-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija fuq 250-995-7314 jew [protett bl-email]

FAQs

Jista’ xi ħadd japplika lid-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat għal Police Information Check?2019-10-10T13:18:00-08:00

Le. Aħna nipprovdu dan is-servizz lir-residenti tal-Belt Victoria u Township ta' Esquimalt biss. Jekk toqgħod f'muniċipalità oħra jekk jogħġbok attendi d-dipartiment tal-pulizija lokali tiegħek.

Nista' nissottometti l-applikazzjoni tiegħi bl-email tal-faks?2019-10-10T13:19:48-08:00

Le. Għandek tapplika personalment u tippreżenta l-identifikazzjoni meħtieġa.

Għandi bżonn appuntament?2021-07-05T07:23:28-08:00

L-ebda appuntament mhu meħtieġ. L-ebda appuntament ma huwa meħtieġ jekk tapplika għal Kontroll ta' Informazzjoni tal-Pulizija, madankollu, appuntamenti huma meħtieġa għall-marki tas-swaba'. Is-sigħat tal-operat huma kif ġej:

Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija tar-Rabat
Mit-Tlieta sal-Ħamis mit-8:30am sat-3:30pm
(jekk jogħġbok innota li l-uffiċċju huwa magħluq minn nofsinhar sas-1:00)

Is-Servizzi tal-marki tas-swaba’ huma disponibbli biss f’VicPD u nhar l-Erbgħa bejn
10:00 am sa 3:30pm
(jekk jogħġbok innota li l-uffiċċju huwa magħluq minn nofsinhar sas-1:00 pm)

Uffiċċju Diviżjoni Esquimalt
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8:30am sal-4:30pm

Għal kemm żmien huma tajbin il-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija?2019-10-10T13:24:42-08:00

Id-Dipartiment tal-Pulizija tar-Rabat ma jpoġġix data ta’ skadenza fuq dawn id-dokumenti. Min iħaddem jew l-aġenzija tal-voluntiera għandhom jiddeterminaw kemm jista' jkun qodma verifika tar-rekord li xorta se jaċċettaw.

Jista' xi ħadd ieħor ipoġġi l-applikazzjoni tiegħi jew jiġbor ir-riżultati?2019-10-10T13:25:08-08:00

Le. Għandek tattendi personalment għall-verifika tal-identifikazzjoni.

X'jiġri jekk bħalissa ngħix barra mill-Kanada?2019-10-10T13:25:34-08:00

Dan is-servizz mhux qed jiġi offrut bħalissa.

Ir-riżultati tal-kontroll se jintbagħtu bil-posta lill-organizzazzjoni li titlobha?2019-10-10T13:26:02-08:00

Le. Aħna nirrilaxxaw ir-riżultati lill-applikant biss. Hija r-responsabbiltà tiegħek li taqbad iċ-ċekk tiegħek u tipprovdih lill-organizzazzjoni.

Jekk għandi Rekord Kriminali ta' Kundanni se nġib stampa minnu mal-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija tiegħi?2020-03-06T07:15:30-08:00

Le. Jekk għandek kundanni inti tkun tista' timla awto-dikjarazzjoni ta' dawn meta tapplika għall-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija tiegħek. Jekk id-dikjarazzjoni tkun preċiża u taqbel ma' dak li nsibu fuq is-sistemi tagħna din tiġi vverifikata. Jekk ma tkunx eżatta inti tkun mitlub li tissottometti l-marki tas-swaba' lil RCMP Ottawa.

Kif nikseb il-marki tas-swaba' tiegħi?2022-01-04T11:40:25-08:00

Nwettqu marki tas-swaba’ ċivili nhar ta’ Erbgħa biss. Jekk jogħġbok attendi l-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija tar-Rabat fi 850 Caledonia Avenue kull nhar ta’ Erbgħa bejn l-10 am u t-3:30 pm. Innota li l-uffiċċju tat-teħid tal-marki tas-swaba' huwa magħluq minn 12 nofsinhar sas-1 pm.

Il-marki tas-swaba’ Ċivili jsiru l-ERBGĦA BISS, bejn is-sigħat tal-10 AM u t-3:30 PM. Huwa meħtieġ appuntament – ​​ċempel 250-995-7314 biex tibbukkja.

X'inhu l-ħin tal-ipproċessar attwali għall-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija?2019-11-27T08:34:01-08:00

L-ipproċessar normali għal kontrolli tal-pulizija mħallsa huwa bejn wieħed u ieħor 5-7 ijiem tax-xogħol. Hemm ċirkostanzi madankollu li jistgħu jdewmu dan il-proċess. L-applikanti b'residenzi passati barra minn BC spiss jistennew dewmien itwal.

Il-kontrolli tal-voluntiera jistgħu jieħdu 2-4 ġimgħat.

Hemm rata tal-istudenti għall-Kontroll tal-Informazzjoni tal-Pulizija?2019-10-10T13:28:01-08:00

Le. Għandek tħallas il-miżata ta' $70. Tista' tkun tista' tissottometti l-irċevuta mad-dikjarazzjoni tat-taxxa tad-dħul tiegħek jekk iċ-ċekk ikun rekwiżit għall-iskola tiegħek.

Barra minn hekk – il-pjazzamenti tal-practicum mhumiex pożizzjonijiet ta’ voluntiera peress li int ser tirċievi krediti tal-edukazzjoni – ikollok bżonn tħallas biex twettaq il-kontroll tar-rekord tal-pulizija tiegħek.

Qabel kelli Police Information Check, għandi bżonn inħallas għal ieħor?2019-10-10T13:28:33-08:00

Iva. Kull darba li inti mitlub li jkollok wieħed ser ikollok tibda l-proċess mill-ġdid. Aħna ma nżommux kopji tal-kontrolli preċedenti.

Kif nista 'nħallas?2019-10-10T13:29:33-08:00

Fil-kwartieri ġenerali tagħna naċċettaw flus kontanti, debitu, Visa u Mastercard. Aħna ma naċċettawx ċekkijiet personali. Fl-uffiċċju tagħna tad-Diviżjoni Esquimalt il-ħlas huwa fi flus kontanti biss f'dan iż-żmien.

Jien student b'indirizz temporanju fir-Rabat, nista' nagħmel iċ-ċekk tiegħi hawn?2019-10-10T13:29:57-08:00

Iva. Jista' jkun hemm dewmien fil-ħin tal-ipproċessar madankollu jekk ikollna bżonn nikkuntattjaw l-aġenzija tal-pulizija tad-dar tiegħek u tkun barra minn BC.

Mur fuq