ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2023

ਫਾਇਲ: 23-11632

ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਬੀ.ਸੀ. - ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਥਿਊ ਪ੍ਰੋਡਲੋਵ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਸ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

-30-

ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? VicPD ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। VicPD ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ Esquimalt ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।