Zaangażowanie społeczności:

Fundacja Planu Strategicznego 2020

Podstawą Planu Strategicznego VicPD 2020 jest zaangażowanie. Ten plan może się powieść tylko wtedy, gdy jest prawdziwym i znaczącym odzwierciedleniem naszej społeczności i naszej własnej siły roboczej. W tym celu podjęliśmy szeroko zakrojone zaangażowanie, aby wysłuchać opinii wielu grup społeczności, aby upewnić się, że rozumiemy problemy, które mają największe znaczenie dla ludzi, którym służymy. Wysłuchaliśmy również kobiet i mężczyzn z naszej własnej organizacji o możliwościach i wyzwaniach związanych ze świadczeniem usług policyjnych na rzecz Wiktorii i Esquimalt oraz o tym, jak najlepiej realizować nasze cele strategiczne w praktyczny i zrównoważony sposób. Na koniec skonsultowaliśmy się z najnowszymi badaniami dotyczącymi wskaźników wydajności dla policji w Kanadzie, aby upewnić się, że możemy na bieżąco skutecznie mierzyć sukces w stosunku do naszych celów.

Aby śledzić postępy VicPD w osiąganiu celów planu strategicznego 2020, odwiedź nasz pulpit nawigacyjny społeczności VicPD:

Otwórz poniższy dokument, aby wyświetlić cały plan strategiczny VicPD 2020: