Karty Raportu Bezpieczeństwa Społeczności

VicPD świadczy usługi policyjne dwóm gminom: City of Victoria i Township of Esquimalt. Elementem umowy ramowej jest dostarczanie co kwartał Kart Raportów Bezpieczeństwa Wspólnoty. Zawierają różnorodne statystyki oraz podsumowanie informacji o usługach i trendach dla obu gmin w każdym kwartale.

Oto najnowsze karty raportów o bezpieczeństwie społeczności:

Wiktoria – II kwartał 4 r

Esquimalt – II kwartał 1 r

2 lutego 2024 r. 10 maja 2024 r.

Raporty te są publikowane w dniu ich przedstawienia dwóm odpowiednim radom.

Najnowsze informacje o społeczności CSRC | Wiktoria

Kliknij obraz, aby zobaczyć więcej

Najnowsze informacje o społeczności CSRC | Wiktoria

Kliknij obraz, aby zobaczyć więcej

Najnowsze informacje o społeczności CSRC | Ekwimalt

Kliknij obraz, aby zobaczyć więcej

Najnowsze informacje o społeczności CSRC | Ekwimalt

Kliknij obraz, aby zobaczyć więcej