Usługi

Zgłoś incydent online

Chcesz zgłosić incydent, ale nie możesz dostać się na stację i nie chcesz czekać na telefon? Raportuj bezpośrednio z komputera, smartfona lub tabletu.

Kontrole informacji policyjnych

Departament Policji Wiktorii przeprowadza kontrole informacji policyjnych tylko dla mieszkańców miasta Wiktoria i gminy Esquimalt. Nierezydenci powinni złożyć wniosek do swojej lokalnej agencji policji.

Wniosek o zwrot nieruchomości

Wszystkie zwroty nieruchomości wymagają umówionego spotkania. Aby umówić się na spotkanie, wypełnij formularz online, aby pracownicy Sekcji Wystaw mogli umówić się z Tobą na dogodny termin.

Wolność informacji

Departament Policji Wiktorii wspiera i zachęca do otwartej i przejrzystej komunikacji ze społeczeństwem. Rozumiemy, że od czasu do czasu wnioski o wolność informacji są składane z założeniem, że żądane informacje leżą w interesie publicznym i są ważne dla opinii publicznej.