Rozmanitosť a inklúzia

Policajné oddelenie štátu Victoria sa zaviazalo podporovať rozmanitosť a začlenenie a tieto princípy považuje za kľúčové pre zdravých zamestnancov a komunity. Chápeme, že diverzita a inklúzia sa nedejú izolovane a musia byť systémovo začlenené do každého aspektu našich operácií so zameraním na merateľný úspech a udržateľný vplyv. Preto sme strategicky a zámerne formalizovali a sledovali zmysluplné ciele, ktoré:

  1. Zabezpečte, aby sa zamestnanci cítili zapojení, rešpektovaní, oceňovaní a prepojení;
  2. Posilniť legitimitu polície poskytovaním spravodlivého a nestranného uplatňovania policajných povinností; a
  3. Pokračujte v zapájaní rôznych komunít vo Victorii a Esquimalte prostredníctvom zmysluplného zapojenia a vzájomného dialógu.

Keďže naše kroky sú formalizované, zaväzujeme sa byť proaktívni a transparentní pri poskytovaní informácií o našom pokroku pri dosahovaní našich cieľov.

Policajné oddelenie Victoria je partnerom organizácie Poradný výbor pre diverzitu polície Greater Victoria.