Zapojenie do komunity:

Základ strategického plánu 2020

Základom strategického plánu VicPD 2020 je angažovanosť. Tento plán môže byť úspešný len vtedy, ak je pravdivým a zmysluplným odrazom našej komunity a našej vlastnej pracovnej sily. Za týmto účelom sme sa pustili do komplexného úsilia vypočuť si široký okruh komunitných skupín, aby sme sa uistili, že rozumieme problémom, ktoré sú pre ľudí, ktorým slúžime, najdôležitejšie. Vypočuli sme si aj ženy a mužov z našej vlastnej organizácie o príležitostiach a výzvach spojených s poskytovaním policajných služieb Victorii a Esquimaltovi a o tom, ako čo najlepšie implementovať naše strategické ciele praktickým a udržateľným spôsobom. Nakoniec sme sa oboznámili s najnovším výskumom týkajúcim sa metrík výkonu polície v Kanade, aby sme zaistili, že môžeme neustále efektívne merať úspech v porovnaní s našimi cieľmi.

Ak chcete sledovať pokrok spoločnosti VicPD smerom k cieľom strategického plánu 2020, navštívte náš informačný panel komunity VicPD:

Ak chcete zobraziť celý strategický plán VicPD 2020, otvorte dokument nižšie: