Prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED)

Prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED) je komplexný praktický prístup k prevencii kriminality. Implementácia kľúčových zásad CPTED sa týka oblastí bydliska, na ktoré sa zvyčajne zameriavajú zločinci. Jednoduchými fyzickými zmenami prostredia v okolí vášho bydliska môžete drasticky obmedziť alebo odstrániť kriminálne správanie. Tieto zmeny znižujú vaše šance stať sa obeťou trestného činu.

Ak chcete prediskutovať postupy prevencie kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED) alebo si rezervovať audit, vyplňte nižšie uvedený formulár.

Objednajte si hodnotenie CPTED tu

Meno