Spoločnosť VicPD sa vždy snaží byť čo najtransparentnejšia a zodpovednejšia. Preto sme spustili Otvorte VicPD ako centrálne miesto pre informácie o policajnom oddelení štátu Victoria. Tu nájdete naše interaktívne Informačný panel komunity VicPD, náš online Správy o bezpečnosti komunity, publikáciea ďalšie informácie, ktoré rozprávajú príbeh o tom, ako VicPD pracuje na svojej strategickej vízii Spoločne bezpečnejšia komunita.

Správa hlavného strážnika

V mene Policajného oddelenia štátu Victoria je mi potešením privítať vás na našej webovej stránke. Od svojho založenia v roku 1858 policajné oddelenie štátu Victoria prispieva k verejnej bezpečnosti a živosti okolia. Naši policajti, civilní zamestnanci a dobrovoľníci hrdo slúžia mestu Victoria a Township of Esquimalt. Naša webová stránka je odrazom našej transparentnosti, hrdosti a odhodlania „Spoločne bezpečnejšie spoločenstvo“.

Najnovšie aktualizácie komunity