Vitajte na informačnom paneli komunity VicPD

V marci 2020 VicPD spustila nový Strategický plán s názvom Spoločne bezpečnejšia komunita ktorý mapuje smerovanie organizácie počas nasledujúcich piatich rokov.

Tento informačný panel je neoddeliteľnou súčasťou strategického plánu VicPD v tom, že zdieľa údaje a ďalšie informácie o našej práci ako policajnej služby pre komunity Victoria a Esquimalt. Dúfame, že prostredníctvom tohto proaktívneho a interaktívneho zdieľania informácií sa občania môžu dozvedieť viac o VicPD a o tom, ako v súčasnosti poskytujeme policajné služby, pričom možno začnú rozhovory o ďalších príležitostiach a výzvach, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť.

Upozorňujeme, že tento informačný panel pozostáva z 15 ukazovateľov, ktoré sú vo všeobecnosti spojené s tromi hlavnými cieľmi VicPD. Toto nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúci zoznam kľúčových ukazovateľov, ani tento informačný panel nie je určený na to, aby odrážal všetky aspekty toho, ako VicPD poskytuje policajné služby komunitám Victoria a Esquimalt.

CIEĽ 1

Podporte bezpečnosť komunity

Podpora bezpečnosti komunity je jadrom našej práce na policajnom oddelení štátu Victoria. Náš strategický plán na roky 2020 – 2024 využíva trojbodový prístup k bezpečnosti komunity: boj proti zločinu, predchádzanie zločinu a prispievanie k oživeniu komunity.

CIEĽ 2

Zvýšte dôveru verejnosti

Dôvera verejnosti je nevyhnutná pre efektívnu komunitnú políciu. Preto sa VicPD zameriava na ďalšie zvyšovanie dôvery verejnosti, ktorej sa v súčasnosti tešíme, pokračovaním zapájania verejnosti, spoluprácou s našimi rôznorodými komunitami a maximalizáciou transparentnosti.

CIEĽ 3

Dosiahnite organizačnú dokonalosť

VicPD vždy hľadá spôsoby, ako byť lepší. Cieľom strategického plánu VicPD na roky 2020-2024 je dosiahnuť organizačnú dokonalosť podporou našich ľudí, maximalizáciou efektívnosti a efektívnosti a využívaním technológií na podporu našej práce.