Správy o bezpečnosti komunity

VicPD poskytuje policajné služby dvom samosprávam, mestu Victoria a Township of Esquimalt. Súčasťou rámcovej dohody je dodávanie správ o bezpečnosti Spoločenstva štvrťročne. Zahŕňajú rôzne štatistiky a súhrn informácií o službách a trendoch pre obe samosprávy za každý štvrťrok.

Tu sú najnovšie hlásenia o bezpečnosti komunity:

Victoria -
Q1 2022

Esquimalt –
Q1 2022

Augusta 4, 2022 Môže 9, 2022

Tieto správy sa zverejňujú v deň ich predloženia dvom príslušným radám.