Služby

Nahláste incident online

Potrebujete nahlásiť incident, ale neviete sa dostať na stanicu a nechcete čakať na telefóne? Hlásenie priamo z počítača, smartfónu alebo tabletu.

Policajné informačné kontroly

Policajné oddelenie štátu Victoria vykonáva kontroly policajných informácií iba pre obyvateľov mesta Victoria a Township of Esquimalt. Nerezidenti by sa mali obrátiť na miestnu policajnú agentúru.

Žiadosť o vrátenie nehnuteľnosti

Všetky vrátenia nehnuteľnosti vyžadujú dohodnuté stretnutie. Ak chcete požiadať o stretnutie, vyplňte prosím online formulár, aby si s vami pracovníci sekcie výstavy mohli dohodnúť vhodný čas.

Sloboda informácií

Policajné oddelenie štátu Victoria podporuje a povzbudzuje otvorenú a transparentnú komunikáciu s verejnosťou. Rozumieme, že z času na čas sa predkladajú žiadosti týkajúce sa slobody informácií s tým, že požadované informácie sú vo verejnom záujme a je dôležité, aby o nich verejnosť vedela.