Proces zmeny názvu

O zmenu mena musíte požiadať prostredníctvom Agentúra pre životne dôležité štatistiky pokrajinskej vlády. VicPD ponúka pre tento proces služby snímania odtlačkov prstov.

V čase odoberania odtlačkov prstov budete musieť zaplatiť spoločnosti VicPD nasledujúce poplatky:

  • Poplatok 50.00 USD za odoberanie odtlačkov prstov
  • 25.00 dolárov pre RCMP Ottawa

Váš doklad bude opečiatkovaný, čo znamená, že vaše odtlačky prstov boli odoslané elektronicky. K žiadosti o zmenu mena MUSÍTE priložiť potvrdenie o odtlačku prsta.

Naša kancelária odošle váš odtlačok prsta elektronicky a výsledky sa vrátia priamo do BC Vital Statistics z RCMP v Ottawe. Všetku ostatnú dokumentáciu z vašej aplikácie budete musieť vrátiť do Vital Statistics.

Viac informácií nájdete na http://www.vs.gov.bc.ca alebo telefón 250-952-2681.