Cestujte do Spojených štátov amerických

Ak potrebujete špeciálne povolenie na prekročenie hranice do Spojených štátov amerických z dôvodu skutočnej alebo podozrenia z trestnej činnosti, možno budete musieť získať „Americkú výnimku“ od Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických.

Pre ďalšie informácie o žiadosti o výnimku kontaktujte:

Ak požadujete odtlačky prstov na vyplnenie formulárov C216, kontaktujte komisárov 250 727-7755.