Dejavnost skupnosti:

Temelj strateškega načrta 2020

Temelj VicPD-jevega strateškega načrta 2020 je angažiranje. Ta načrt je lahko uspešen le, če je resničen in smiseln odraz naše skupnosti in naše lastne delovne sile. V ta namen smo se lotili obsežnega prizadevanja, da bi slišali od številnih skupin skupnosti, da bi se prepričali, da razumemo vprašanja, ki so najbolj pomembna za ljudi, ki jim služimo. Poslušali smo tudi ženske in moške iz naše lastne organizacije o priložnostih in izzivih, povezanih z zagotavljanjem policijskih storitev za Victoria in Esquimalt, ter o tem, kako najbolje uresničiti naše strateške cilje na praktičen in trajnosten način. Nazadnje smo se posvetovali z najnovejšimi raziskavami o meritvah delovanja policije v Kanadi, da bi zagotovili, da lahko uspešno merimo uspešnost glede na naše cilje na stalni osnovi.

Če želite spremljati napredek VicPD pri doseganju ciljev strateškega načrta 2020, obiščite našo nadzorno ploščo skupnosti VicPD:

Odprite spodnji dokument za ogled celotnega strateškega načrta VicPD 2020: