Izkaznice o varnosti v skupnosti

VicPD zagotavlja policijske storitve za dve občini, mesto Victoria in okrožje Esquimalt. Sestavni del okvirnega sporazuma vključuje dostavo poročil o varnosti Skupnosti do četrtletja. Vključujejo različne statistike ter povzetek informacij o storitvah in trendov za obe občini za vsako četrtletje.

Tu so najnovejša poročila o varnosti skupnosti:

Victoria -
Q4 2022

Esquimalt -
Q4 2022

Marec 02, 2023 April 14, 2023

Ta poročila se objavita na dan, ko sta predstavljena obema svetoma.