Svoboda informacij

Victoria Police Department podpira in spodbuja odprto in pregledno komunikacijo z javnostjo. Zavedamo se, da se občasno vložijo zahteve za svobodo informacij, ki pomenijo, da so zahtevane informacije v javnem interesu in pomembne za javnost. V tem duhu bo Oddelek še dodatno olajšal ta cilj tako, da bo na tej spletni strani postavil zahteve FOI za informacije, ki niso osebni podatki, da bi zagotovili, da so informacije širše dostopne javnosti.

Zakon naj bi bil zadnja možnost. Uporablja se, kadar informacije niso na voljo prek drugih postopkov dostopa.

Zahteva za FOI

Kako vložiti zahtevo za svobodo informacij

Zahteva za dostop do informacij po zakonu mora biti podana pisno. Uporabite lahko a Obrazec za zahtevo policijske uprave Victoria in podpisano kopijo po e-pošti na [e-pošta zaščitena]

Oddelek za informacije in zasebnost ne sprejema ali potrjuje zahtev za informacije ali druge korespondence po e-pošti ali internetu.

Če želite podati povpraševanje po informacijah, pišite na naslednji naslov:

Policijska uprava Victoria
850 Caledonia Avenue
Victoria, BC V8T 5J8
Kanada
 POZOR: Oddelek za informacije in zasebnost

Prosimo, da vaša zahteva čim bolj specifična. Če so na voljo, navedite številke primerov, točne datume in naslove ter imena ali številke vpletenih uradnikov. To nam bo pomagalo pri natančnem iskanju zahtevanih informacij. Po zakonu imajo javni organi 30 delovnih dni, da odgovorijo na vašo zahtevo, v določenih okoliščinah pa se lahko uporabi podaljšanje za 30 delovnih dni.

Osebne informacije

Če zahtevate osebne podatke o sebi, bo treba vašo identiteto preveriti, da zagotovite dostop pravi osebi. Predložiti boste morali osebni dokument, kot je vozniško dovoljenje ali potni list. To lahko storite, ko oddate svojo zahtevo ali ko prevzamete naš odgovor.

Informacije, ki ne bodo posredovane

Če zapis, ki ga zahtevate, vsebuje osebne podatke o nekom drugem in bi bilo posredovanje teh osebnih podatkov nerazumno poseganje v osebno zasebnost te osebe, dostop do teh informacij ne bo odobren brez pisnega soglasja ali sodne odredbe.

Zakon vsebuje druge izjeme, ki jih je morda treba upoštevati glede na naravo zahteve, vključno z izjemami, ki ščitijo določene vrste informacij organov pregona.

pristojbine

Zakon FOOPP posameznikom omogoča brezplačen dostop do lastnih osebnih podatkov. Dostop do drugih informacij je lahko plačljiv. Če niste zadovoljni z odgovorom oddelka na vašo zahtevo, lahko zaprosite pooblaščenca BC za informacije in zasebnost, da pregleda odločitve policijske uprave Victoria o vaši zahtevi.

Prej objavljene informacije

Victoria Police Department podpira in spodbuja odprto in pregledno komunikacijo z javnostjo. Zavedamo se, da so občasno zahteve za svobodo informacij podane na podlagi tega, da so zahtevane informacije v javnem interesu. Ker se tega zaveda, bo Oddelek še dodatno olajšal ta cilj, tako da bo večino zahtevkov FOI za splošne informacije policijske uprave objavil na tem spletnem mestu.