Ufafanuzi wa Mradi

Bodi ya Polisi ya Victoria na Esquimalt imeachilia Idara ya Polisi ya Victoria Ripoti ya Mabadiliko. Ripoti hii inaelezea mabadiliko yanayotarajiwa katika utoaji wetu wa huduma huko Victoria na Esquimalt. Mabadiliko haya ya huduma yanafanywa katika juhudi za kutimiza majukumu yetu ya kisheria ya kulinda maisha, mali na kutekeleza sheria kwa rasilimali tulizonazo.