Uhuru wa Habari

Idara ya Polisi ya Victoria inasaidia na kuhimiza mawasiliano ya wazi na ya uwazi na umma. Tunaelewa kwamba mara kwa mara, maombi ya Uhuru wa Habari hufanywa kwa maana kwamba taarifa inayoombwa ni ya manufaa ya umma na ni muhimu kwa umma kujua. Kwa mtazamo huo, Idara itawezesha zaidi lengo hilo kwa kuweka maombi ya FOI ya habari mbali na maelezo ya kibinafsi kwenye tovuti hii, ili kuhakikisha kwamba taarifa hiyo inapatikana kwa wingi zaidi kwa umma.

Sheria inakusudiwa kuwa njia ya mwisho. Inapaswa kutumika wakati habari haipatikani kupitia taratibu zingine za ufikiaji.

Ombi la FOI

Jinsi ya kufanya Ombi la Uhuru wa Habari

Ombi la kupata habari chini ya Sheria lazima lifanywe kwa maandishi. Unaweza kutumia a Fomu ya Ombi la Idara ya Polisi ya Victoria na utume nakala iliyosainiwa kwa barua pepe [barua pepe inalindwa]

Sehemu ya habari na faragha haikubali au kukiri maombi ya habari au mawasiliano mengine kwa barua-pepe au mtandao.

Ikiwa ungependa kutuma ombi la habari, tafadhali andika kwa anwani ifuatayo:

Idara ya Polisi Victoria
850 Caledonia Avenue
Victoria, BC V8T 5J8
Canada
 TAHADHARI: Sehemu ya Habari na Faragha

Tafadhali fanya ombi lako mahususi iwezekanavyo. Ikipatikana, tafadhali toa nambari za kesi, tarehe na anwani kamili pamoja na majina au nambari za maafisa wanaohusika. Hii itatusaidia katika kufanya utafutaji sahihi wa taarifa zilizoombwa. Chini ya Sheria mashirika ya umma yana siku 30 za kazi kujibu ombi lako na katika hali fulani nyongeza ya siku 30 za kazi inaweza kutumika.

Kibinafsi

Ukiomba rekodi za kibinafsi kukuhusu, utambulisho wako utahitajika kuthibitishwa ili kuhakikisha kuwa ufikiaji unatolewa kwa mtu anayefaa. Utaulizwa kutoa kitambulisho cha kibinafsi kama vile leseni ya udereva au pasipoti. Hili linaweza kufanywa unapotuma ombi lako au unapopokea jibu letu.

Taarifa Ambazo Hazitatolewa

Ikiwa rekodi unayoomba ina maelezo ya kibinafsi kuhusu mtu mwingine, na itakuwa ni uvamizi usio na maana wa faragha ya mtu huyo ili kutoa taarifa hiyo ya kibinafsi, ufikiaji wa taarifa hiyo hautatolewa bila idhini iliyoandikwa au Amri ya Mahakama.

Sheria ina misamaha mingine ambayo inaweza kuzingatiwa kulingana na aina ya ombi, ikijumuisha misamaha ambayo inalinda aina fulani za maelezo ya utekelezaji wa sheria.

ada

Sheria ya FOIPP inawapa watu binafsi ufikiaji wa taarifa zao za kibinafsi bila malipo. Upatikanaji wa taarifa nyingine unaweza kutozwa ada. Iwapo hujaridhika na jibu la Idara kwa ombi lako unaweza kumwomba Kamishna wa Taarifa na Faragha wa BC akague maamuzi ya Idara ya Polisi ya Victoria kuhusu ombi lako.

Taarifa Zilizotolewa Hapo awali

Idara ya Polisi ya Victoria inasaidia na kuhimiza mawasiliano ya wazi na ya uwazi na umma. Tunaelewa kwamba mara kwa mara, maombi ya Uhuru wa Habari hufanywa kwa msingi kwamba habari inayoombwa ni ya masilahi ya umma. Kwa kutambua hili, Idara itawezesha zaidi lengo hilo kwa kuweka maombi mengi ya FOI kwa taarifa za idara ya polisi kwa ujumla kwenye tovuti hii.