Habari za Mwajiri

Inapendekezwa kuwa waajiri/mashirika yakubali tu fomu halisi za Kukagua Taarifa za Polisi kutoka kwa waombaji. Hati asili itabandikwa “IDARA YA POLISI VICTORIA” ili kuhakikisha uhalisi, na pia kutakuwa na muhuri wa tarehe halisi.

Kwa vile baadhi ya waombaji huhitaji Ukaguzi wao wa Taarifa za Polisi kwa waajiri/wakala nyingi, waajiri wanaweza kukubali nakala. Walakini, mwombaji anapaswa kutoa hati asili kwa uthibitisho wa uhalisi. Si muhimu hundi ilikuwa inakamilishwa kwa ajili ya nani lakini kwamba kiwango sahihi cha ukaguzi kilikamilishwa (yaani Uchunguzi wa Sekta ya Mazingira Hatarishi). Jisikie huru kukubali nakala (kulingana na vigezo vilivyo hapo juu) ambayo ilikamilishwa kwa wakala tofauti mradi tu hundi haijapitwa na wakati.

Idara ya Polisi ya Victoria haiweki tarehe ya mwisho wa ukaguzi wa Taarifa za Polisi uliokamilika. Jukumu liko kwa mwajiri/wakala kuweka miongozo ya ni muda gani uliopita ukaguzi wa rekodi za polisi umetolewa na bado unakubalika kuwasilishwa.

Inawezekana kwamba mtu anaweza kuwa na hatia iliyobainishwa katika kitengo cha kwanza na bado akawa hasi kwenye uchunguzi wa Sekta ya Walio Hatarini na kusamehewa hatia ya kosa la kujamiiana. Kuna kisanduku kitakachoangaliwa ikiwa uchunguzi wa Sekta ya Mazingira Hatarishi ulikamilishwa na matokeo hasi. Iwapo hundi itaonyesha kosa la ngono "linawezekana" lililosamehewa, mwombaji hataweza kupokea hundi iliyokamilishwa kutoka kwetu hadi wakati ambapo ulinganisho wa alama za vidole utakapofanywa.

Iwapo kuna barua zilizoambatishwa kuhusu maelezo ya Ukaguzi wa Taarifa za Polisi hii itaandikwa kwenye fomu halisi na kama mwajiri unapaswa kuhakikisha kuwa unaona viambatisho hivi. Wanatoa habari ambayo ni muhimu kwako.

Ni nguvu ilipendekeza kwamba ikiwa taarifa kuhusu mwombaji iliyofichuliwa katika "Ufichuzi wa Fahirisi za Polisi za Mitaa" haina maelezo ya kutosha kukidhi mahitaji ya wakala wako, unapaswa kuelekeza mwombaji kutekeleza ombi la Kupata Taarifa au Uhuru wa Habari na wakala wa polisi uliobainishwa. Ikiwa tutaarifu kwamba taarifa zipo na mwajiri akashindwa kupata taarifa hiyo, anaweza kuwa anajifungua ili kukabiliana na masuala ya dhima.

Victoria PD hairuhusiwi kujadili matokeo maalum ya ukaguzi wa rekodi ya polisi na mtu yeyote isipokuwa mwombaji.

Angalia Imani

Shirika likiamua kuwa hundi kwa ajili ya kutiwa hatiani tu inahitajika, hii inaweza kupatikana kupitia RCMP au kampuni ya kibinafsi iliyoidhinishwa kwa kuwasilisha alama za vidole kwa "Huduma za Utambulisho wa Wakati Halisi wa Kanada" za RCMP.