วันที่: อังคารมิถุนายนฮิต, ฮิต

ไฟล์: 22-23685

รัฐวิกตอเรีย – ไซรา เทย์เลอร์ ที่เป็นประเด็นรับแจ้งคนหาย ที่ตั้งอยู่ ขอบคุณสมาชิกในชุมชนที่เห็นสายระเมื่อเช้าและโทรแจ้งตำรวจ ไสราปลอดภัยดี

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูลของ Saira

-30-