บัตรรายงานความปลอดภัยของชุมชน

VicPD ให้บริการตำรวจแก่เทศบาลสองแห่ง ได้แก่ เมืองวิกตอเรีย และเขตการปกครอง Esquimalt องค์ประกอบของข้อตกลงกรอบการทำงานประกอบด้วยการจัดส่งการ์ดรายงานความปลอดภัยชุมชนตามไตรมาส ประกอบด้วยสถิติต่างๆ และสรุปข้อมูลการบริการและแนวโน้มของเทศบาลทั้งสองแห่งในแต่ละไตรมาส

การ์ดรายงานความปลอดภัยชุมชนฉบับล่าสุดมีดังนี้

วิกตอเรีย -
Q1 2022

เอสควิมอลต์ –
Q1 2022

สิงหาคม 4, 2022 May 9, 2022

รายงานเหล่านี้เผยแพร่ในวันที่นำเสนอต่อสภาทั้งสองที่เกี่ยวข้อง