Petsa: Miyerkules, Marso 20, 2024

Victoria, BC – Ang Victoria at Esquimalt Police Board Governance Committee ay humiling ng panlabas na pagsusuri bilang tugon sa isang reklamo sa Serbisyo o Patakaran.

Noong Pebrero 16, nakatanggap ang Victoria and Esquimalt Police Board ng reklamo sa Serbisyo o Patakaran. Alinsunod sa Seksyon 171(1)(e) ng Police Act, itinalaga ng Lupon ang pagproseso ng reklamo sa Governance Committee.

"Ang integridad at pananagutan ay mga pangunahing halaga ng Departamento ng Pulisya ng Victoria at mahalaga na ang Lupon ay may input mula sa mga mamamayan ng Victoria at Esquimalt sa aming pamamahala sa Departamento," sabi ng Lead Co-Chair Mayor Barbara Desjardins. “Bilang isang Lupon mayroon kaming tiwala sa mga patakaran, pagsasanay at pamumuno sa loob ng aming Kagawaran, na aming binibigyang pansin, ngunit may responsibilidad kaming makinig at tumugon sa mga alalahanin mula sa aming mga komunidad.”

Noong Martes, Marso 19, iniulat ng Governance Committee sa Lupon na ang mga panlabas na ahensya ng pulisya ay hiniling na imbestigahan ang reklamo.

Kasama sa reklamo sa Serbisyo o Patakaran ang anim na punto ng alalahanin. Apat sa mga alalahanin ang susuriin ng Delta Police Department, dahil nauugnay ang mga ito sa isang patuloy na pagsisiyasat ng OPCC na pinangungunahan na ng Delta Police. Ang dalawa sa mga alalahanin ay susuriin ng Surrey Police Service.

"Sineseryoso namin ang mga pagsusumite at nadama namin na ang isang panlabas na pagsusuri ay kinakailangan upang matiyak ang transparency at tiwala ng publiko," sabi ni Governance Committee Chair Paul Faoro. “Nakakaramdam kami ng tiwala na ang Delta Police Department at Surrey Police Service ay mabisang makakapagrepaso sa mga alalahaning ito at makapagbibigay sa Governance Committee ng sapat na impormasyon upang magrekomenda ng kurso ng aksyon sa Lupon.”

Inaasahan ng Governance Committee ang isang paunang update na maihahatid sa kanila sa Fall 2024.

-30