Chief's Youth Council

Ang Konseho ng Kabataan ng Victoria Police Chief ay binubuo ng mga kinatawan ng kabataan na may edad 15-25 na lumahok sa mga nakaraang aktibidad ng YCI. Ang misyon na pahayag ng CYC ay "Upang maging isang puwersa ng positibong pagbabago at pagsasama sa komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Victoria Police Department at ng mga kabataan sa Greater Victoria". Ang isang layunin ng CYC ay magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga proyekto/inisyatiba na nagaganap sa bawat paaralan upang sila ay masuportahan at mapahusay, kapwa ng ibang mga paaralan at ng kanilang mga komunidad. Ang CYC ay nag-oorganisa at nagpapatupad din ng "Motivational Day" ng YCI sa isang Pro-D na araw sa Oktubre. Ito ay isang araw na naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral na ipatupad ang mga proyekto ng pagbabago sa loob ng kanilang mga paaralan, komunidad, at sa kanilang mga karanasan sa lipunan. Ang araw na ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa mga dadalo, ito ay nag-uugnay sa kanila sa iba pang mga kabataan na nagsisikap na gumawa ng pagbabago sa kanilang mga paaralan, na nagbibigay-daan para sa mas mahusay na mga proyekto na umaabot sa mas malawak na spectrum ng mga tao. Upang makilahok mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Mga Oportunidad sa Pagboluntaryo – Konseho ng Kabataan ng Punong – Kasalukuyan kaming nagboboluntaryo minsan bawat buwan sa Portland Housing Society (844 Johnson st) na gumagawa ng paghahanda/serbisyo ng pagkain. Ang isang proyektong katatapos lang namin ay ang "proyektong aklatan" na naglalayong bumuo ng isang aklatan mula sa mga donasyong aklat sa Super 8 (Portland Housing Society). Kung gusto mo o ng iyong paaralan ng karagdagang impormasyon sa proyektong ito mangyaring magpadala ng email sa [protektado ng email].