Greater Victoria Diversity Advisory Committee

Ang Victoria Police Department ay kasosyo ng Komite sa Pagpapayo sa Diversity ng Greater Victoria Police.

Ang Victoria Police Department ay nakatuon sa pagtataguyod ng pagkakaiba-iba at pagsasama at tinatanggap ang mga prinsipyong ito bilang mahalaga sa malulusog na empleyado at komunidad. Nauunawaan namin na ang pagkakaiba-iba at pagsasama ay hindi nangyayari sa paghihiwalay at dapat na sistematikong pinagsama sa bawat aspeto ng aming mga operasyon, na may pagtuon sa masusukat na tagumpay at napapanatiling epekto. Dahil dito, kami ay naging madiskarte at intensyonal sa pagpormal at paghahangad ng mga makabuluhang layunin na:

  1. Tiyakin na ang mga empleyado ay nakadarama ng kasangkot, iginagalang, pinahahalagahan, at konektado;
  2. Palakasin ang pagiging lehitimo ng pulisya sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas at walang kinikilingan na aplikasyon ng mga responsibilidad sa pagpupulis; at
  3. Ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa magkakaibang komunidad sa Victoria at Esquimalt sa pamamagitan ng makabuluhang pakikipag-ugnayan at pag-uusap sa isa't isa.

Habang ang aming mga aksyon ay pormal na, kami ay nangangako sa pagiging maagap at transparent sa pagbibigay ng impormasyon sa aming pag-unlad patungo sa pagkamit ng aming mga layunin.