Pakikipag-ugnayan sa Komunidad:

Ang Pundasyon ng Strategic Plan 2020

Ang pundasyon ng Strategic Plan 2020 ng VicPD ay pakikipag-ugnayan. Magtatagumpay lamang ang planong ito kung ito ay totoo at makabuluhang pagmuni-muni ng ating komunidad at ng ating sariling manggagawa. Sa layuning iyon, nagsimula kami sa isang komprehensibong pagsisikap sa pakikipag-ugnayan upang makarinig mula sa isang malawak na hanay ng mga grupo ng komunidad upang matiyak na naiintindihan namin ang mga isyu na pinakamahalaga sa mga taong pinaglilingkuran namin. Nakinig din kami sa mga kababaihan at kalalakihan mula sa aming sariling organisasyon tungkol sa mga pagkakataon at hamon na nauugnay sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpupulis sa Victoria at Esquimalt, at kung paano pinakamahusay na ipatupad ang aming mga madiskarteng layunin sa praktikal at napapanatiling paraan. Sa wakas, kinonsulta namin ang pinakabagong pananaliksik tungkol sa mga sukatan ng pagganap para sa pagpupulis sa Canada upang matiyak na masusukat namin nang epektibo ang tagumpay laban sa aming mga layunin sa patuloy na batayan.

Upang subaybayan ang pag-unlad ng VicPD patungo sa mga layunin ng 2020 Strategic Plan, pakibisita ang aming Dashboard ng Komunidad ng VicPD:

Buksan ang dokumento sa ibaba para tingnan ang buong VicPD 2020 Strategic Plan: