Pag-iwas sa Krimen

BlockWatch

Ang programa ng VicPD Block Watch ay isang inklusibo, nakabatay sa komunidad na diskarte sa ligtas, makulay na mga kapitbahayan. Nakikipagsosyo ang mga residente at negosyo sa VicPD at kanilang mga kapitbahay upang magsimula ng isang Block Watch group, na maaaring i-set up sa mga residential at business area, apartment, condominium at townhome complex. Ang VicPD Block Watch ay nag-uugnay sa mga tao, bumubuo ng mga relasyon at lumilikha ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad.

Panloloko

Marami sa mga manloloko ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga potensyal na biktima sa telepono ni sa pamamagitan ng internet. Madalas nilang sinasamantala ang pagiging mapagmalasakit ng biktima at kahandaang tumulong, o ang kanilang kabutihan. Ang mga tawag sa scam ng Canada Revenue Agency ay partikular na agresibo, na nagreresulta sa maraming tao na dumadalo sa mga departamento ng pulisya sa buong bansa upang isuko ang kanilang mga sarili para sa mga singil na ganap na hindi totoo.

Mga Criminal Stoppers

Ang Greater Victoria Crime Stoppers ay isang community, media at police cooperative program, na idinisenyo upang isali ang publiko sa paglaban sa krimen. Kami ay matatagpuan sa Victoria, ang kabisera ng lungsod ng British Columbia, Canada, sa magandang Vancouver Island. Hinihikayat ka naming bisitahin ang aming website nang regular. Bawat linggo ay nagpo-post kami ng bagong Crime of the Week, pati na rin ang Mug Shots ng mga indibidwal na hinahanap ng lokal na tagapagpatupad ng batas.