Tungkulin ni Kapitan

May tatlong tungkulin na bumubuo ng VicPD Block Watch group; Kapitan, Mga Kalahok, at ang VicPD Block Watch Coordinator.

Sa ilalim ng pamumuno ng isang VicPD Block Captain, ang mga kalahok ay tumitingin sa isa't isa at bumuo ng isang network ng komunikasyon upang ibahagi kung ano ang nangyayari sa kanilang kapitbahayan. Ang Kapitan sa huli ay responsable para sa aktibong katayuan at pagpapanatili ng grupo. Ang pangunahing tungkulin ng Kapitan ay ang mag-set up ng komunikasyon sa pagitan ng mga kapitbahay. Dapat maging komportable ang isang Captain sa paggamit ng Email at Internet. Ang paglilingkod bilang Kapitan ay hindi nakakaubos ng oras at hindi mo kailangang nasa bahay sa lahat ng oras upang magboluntaryo bilang Kapitan. Hindi rin kailangang gampanan ng mga kapitan ang lahat ng kanilang mga tungkulin nang mag-isa. Sa katunayan, hinihikayat kang makipag-ugnayan sa iyong mga kapitbahay at hilingin sa kanila na makibahagi.

Narito ang ilang halimbawa ng iyong mga responsibilidad bilang isang VicPD Block Watch Captain:

 • Kumpletuhin ang VicPD Police Information Check
 • Dumalo sa sesyon ng pagsasanay ni Kapitan
 • Buuin ang iyong koponan. Mag-recruit at hikayatin ang mga kapitbahay na sumali sa programa ng VicPD Block Watch.
 • Dumalo sa mga presentasyon ng VicPD Block Watch.
 • Maghatid ng mga mapagkukunan ng VicPD Block Watch sa mga kalahok na kapitbahay.
 • Makipag-ugnayan sa pagitan ng VicPD Block Watch Coordinator at mga kalahok.
 • Gumamit ng maagap na diskarte sa pag-iwas sa krimen.
 • Mag-ingat sa isa't isa at sa pag-aari ng isa't isa.
 • Iulat ang kahina-hinala at kriminal na aktibidad sa pulisya.
 • Hikayatin ang mga taunang pagpupulong kasama ang mga kapitbahay.
 • Canvass ang mga kapitbahay para sa isang kapalit na Kapitan kung ikaw ay magbitiw.