Tungkulin ng Kalahok

May tatlong tungkulin na bumubuo ng VicPD Block Watch group; Kapitan, Mga Kalahok, at ang VicPD Block Watch Coordinator.

Ang mga kalahok ay ang mga tao sa isang kapitbahayan o complex na sumasang-ayon na maging bahagi ng isang VicPD Block Watch group. Ang pangunahing tungkulin ng pagiging isang kalahok ay kinabibilangan ng pagiging alerto sa iyong kapaligiran at pagtingin sa isa't isa. Kapag nakakita ka ng isang bagay na kahina-hinala o nakasaksi ng kriminal na aktibidad, hinihiling sa iyong ligtas na obserbahan at iulat kung ano ang nakikita mo sa pulisya, at ibahagi ang impormasyon sa iyong Block Watch na grupo.

Narito ang ilang halimbawa ng kung paano kayo magtutulungan bilang kalahok ng VicPD Block Watch:

  • Magkaroon ng iisang interes sa pagbuo ng kaligtasan ng komunidad kasama ng iyong mga kapitbahay.
  • Dumalo sa mga presentasyon ng VicPD Block Watch.
  • I-secure ang iyong tahanan at personal na ari-arian.
  • Kilalanin ang iyong mga kapitbahay.
  • Gumamit ng maagap na diskarte sa pag-iwas sa krimen.
  • Mag-ingat sa isa't isa at sa pag-aari ng isa't isa.
  • Iulat ang kahina-hinala at kriminal na aktibidad sa pulisya.
  • Mag-alok na tulungan ang iyong VicPD Block Watch Captain.
  • Magboluntaryong magsimula ng proyekto, kaganapan, o aktibidad sa kapitbahayan