Pag-iwas sa Krimen sa Pamamagitan ng Disenyong Pangkapaligiran (CPTED)

Ang Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) ay isang komprehensibo, praktikal na diskarte sa pag-iwas sa krimen. Ang pagpapatupad ng mga pangunahing prinsipyo ng CPTED ay tumutugon sa mga lugar ng mga tirahan na karaniwang tinatarget ng mga kriminal. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pisikal na pagbabago sa kapaligiran sa paligid ng iyong tirahan, maaari mong lubos na bawasan o alisin ang kriminal na pag-uugali. Binabawasan ng mga pagbabagong ito ang iyong mga pagkakataong maging biktima ng krimen.

Upang talakayin ang mga kasanayan sa Pag-iwas sa Krimen sa Pamamagitan ng Disenyong Pangkapaligiran (CPTED) o para mag-book ng audit, punan ang form sa ibaba.

Mag-book ng CPTED Assessment Dito

Pangalan